ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company PPG PROFESSIONAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PPG PROFESSIONAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5223184206
KRS0000835922
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GÓRCZEWSKA 222 / 1U, 01-460 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

PPG PROFESSIONAL CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GÓRCZEWSKA 222 / 1U, 01-460 WARSZAWA

NIP

5223184206
Copy

REGON

386175559
Copy

KRS

0000835922
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GÓRCZEWSKA 222 / 1U, 01-460 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2020-05-29

Date of commencement of economic activity

2020-05-29

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/44165/21/349

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

85.59.A - Teaching of foreign languages

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Pierre Pablo Potes Garcia
Chairman Of The Board
shareholders
Pierre Pablo Potes Garcia

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector