ALEO.com Companies Company services Technical consulting service Profile of company POMORSKA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POMORSKA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8513154391
KRS0000391715
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. DŁUGA 28, 72-006 MIERZYN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

POMORSKA ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DŁUGA 28, 72-006 MIERZYN

NIP

8513154391
Copy

REGON

321087484
Copy

KRS

0000391715
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. DŁUGA 28, 72-006 MIERZYN

Date of registration in KRS

2011-07-21

Date of commencement of economic activity

2011-07-21

Act signature

RDF/353058/21/554

Pkd codes

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

18.20.Z - Reproduction of recorded media

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.11.Z - Architectural activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

81.30.Z - Landscape service activities


exempted

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZACIĄGHANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Izabela Magdalena Kuszelewicz
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Izabela Magdalena Kuszelewicz

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Jowita Majdowska

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
0,8
0,8
0,8
0
Total operating revenue Indicator description
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
Equity Indicator description
0,8
0
Current assets Indicator description
0,8
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
Equity ratio Indicator description
100
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector