POLSKO-ARABSKI KLUB SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
UL. DŁUGA 16, 85-034 BYDGOSZCZ
TAX ID9671395071
Rate company:
ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Marketing services Corporate events Profile of company POLSKO-ARABSKI KLUB SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
POLSKO-ARABSKI KLUB SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
TAX ID9671395071
KRS0000687069
No opinion. Add your first review

address

UL. DŁUGA 16, 85-034 BYDGOSZCZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

POLSKO-ARABSKI KLUB SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DŁUGA 16, 85-034 BYDGOSZCZ

NIP

9671395071
Copy

REGON

367827904
Copy

KRS

0000687069
Copy

Legal form

other

Register Address

UL. DŁUGA 16, 85-034 BYDGOSZCZ

Date of registration in KRS

2017-07-20

Date of commencement of economic activity

2017-07-20

Act signature

RDF/364898/21/806

Pkd codes

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

70.21.Z - Public relations and communication activities

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
DO ZWYKŁEJ REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SAMODZIELNIE. DO ZWYKŁEJ REPREZENTACJI NALEŻĄ CZYNNOŚCI: A) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM; B) PROWADZENIA NEGOCJACJI NT. WARUNKÓW WSPÓŁPRACY Z ZAINTERESOWANYMI PODMIOTAMI C) REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA W MEDIACH. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU ORAZ NA RZECZ STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 5 000 ZŁOTYCH, UPRAWNIONY JEST PREZES STOWARZYSZENIA SAMODZIELNIE LUB DWÓCH WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU ORAZ NA RZECZ STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5000, ALE NIE PRZEKRACZA 20000 ZŁOTYCH, WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU ORAZ NA RZECZ STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20000 ZŁOTYCH, WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU POPARTA ZGODĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW WYRAŻONĄ W UCHWALE.
MANAGEMENT
Tomasz Sikorowski
Vice President, 37 years old
Przemysław Jerzy Skrzypek
Chairman Of The Board, 38 years old
Wojciech Spychalski
Vice President, 52 years old
REVISION COMMITTEE
Łukasz Kaczmarek
38 years old
Jaromir Łatuszyński
52 years old

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download docx

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector