PODKARPACKIE CENTRUM POSTĘPU I ROZWOJU HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CHOTYNIEC 3, 37-552 CHOTYNIEC
TAX ID7922299471
Rate company:
ALEO.com Companies Agriculture, husbandry, cultivation Animal husbandry Pigs Profile of company PODKARPACKIE CENTRUM POSTĘPU I ROZWOJU HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PODKARPACKIE CENTRUM POSTĘPU I ROZWOJU HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7922299471
KRS0000686313
Share capital5,855,100.00 zł
No opinion. Add your first review

address

CHOTYNIEC 3, 37-552 CHOTYNIEC
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PODKARPACKIE CENTRUM POSTĘPU I ROZWOJU HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

CHOTYNIEC 3, 37-552 CHOTYNIEC

NIP

7922299471
Copy

REGON

367775538
Copy

KRS

0000686313
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

CHOTYNIEC 3, 37-552 CHOTYNIEC

Date of registration in KRS

2017-07-12

Date of commencement of economic activity

2017-07-12

Act signature

RDF/563691/23/217

Pkd codes

01.46.Z - Raising of swine/pigs

01.11.Z - Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice

01.2 - Growing of perennial crops

01.50.Z - Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity)

01.61.Z - Support activities for crop production

01.62.Z - Support activities for farm animal production

10.91.Z - Manufacture of prepared feeds for farm animals

46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.B - Warehousing and storage of other goods


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI I PROKURENTA. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.
MANAGEMENT
Piotr Zdzisław Pełka
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Janusz Jastrzębski

33.33% 39034 udziałów o łącznej wartości 1.951.700,00 zł

Mirosława Włodawiec

33.33% 39034 udziałów o łącznej wartości 1.951.700,00 zł

Anna Miszczuk

33.33% 39034 udziałów o łącznej wartości 1.951.700,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
0
0
11,1
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
0
5,7
Equity Indicator description
1,7
1,6
3,4
105,7
Total assets Indicator description
1,7
1,7
3,4
98,7
Depreciation Indicator description
0
0
0
-7,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
1,5
1189,3
Gross profit / loss Indicator description
-0,3
-0,3
-0,4
-12,1
EBITDA Indicator description
-0,3
-0,3
-0,3
-15,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,3
-0,3
-0,4
-13,2
Net profit / loss Indicator description
-0,3
-0,3
-0,4
-12,1
Current assets Indicator description
0,2
0,2
1,7
728,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-16,9
-19,7
-10,7
9
Return on sales (ROS) Indicator description
-867,7
-10 543,7
-10 634,1
-90,4
Equity ratio Indicator description
99,3
99,2
99,7
0,5
EBITDA margin Indicator description
-775,9
-9576
-9936,5
-360,5
Gross profit margin Indicator description
-867,7
-10 543,7
-10 634,1
-90,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
110
1233
1135
-98
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download odt

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download doc
Show more (12)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector