POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
RUDNA MAŁA 2 B, 36-060 RUDNA MAŁA
TAX ID5170359553
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Real estate appraisal, buying, selling Profile of company POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
TAX ID5170359553
KRS0000425806
No opinion. Add your first review

address

RUDNA MAŁA 2 B, 36-060 RUDNA MAŁA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

POD BOREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

RUDNA MAŁA 2 B, 36-060 RUDNA MAŁA

NIP

5170359553
Copy

REGON

180861998
Copy

KRS

0000425806
Copy

Legal form

limited partnership

Register Address

RUDNA MAŁA 2 B, 36-060 RUDNA MAŁA

Date of registration in KRS

2012-06-29

Date of commencement of economic activity

2012-06-29

Act signature

RDF/391698/22/49

Pkd codes

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

16.23.Z - Manufacture of other builders' carpentry and joinery

20.16.Z - Manufacture of plastics in primary forms

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

23.99.Z - Manufacture of abrasive products and others non-metallic mineral products not elsewhere classified

41.1 - Realization of building projects related to erection of buildings

41.2 - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.9 - Construction of other civil engineering projects

43.1 - Demolition and site preparation

43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities

43.3 - Building completion and finishing

43.9 - Other specialised construction activities

45.1 - Sale of motor vehicles

45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.3 - Sale of motor vehicle parts and accessories

45.4 - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.1 - Wholesale on a fee or contract basis

46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.7 - Other specialised wholesale

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.75.Z - Wholesale of chemical products

46.76.Z - Wholesale of other intermediate products

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.25.Z - Retail sale of alcoholic and non-alcoholic beverages in specialised stores

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores

47.8 - Retail sale via stalls and markets

47.82.Z - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear

47.9 - Retail trade not in stores, stalls or markets

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

49.4 - Freight transport by road and removal services

49.41.Z - Freight transport by road

52.2 - Support activities for transportation

55.1 - Hotels and similar accommodation

55.2 - Holiday and other short-stay accommodation

55.30.Z - Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites

56.1 - Restaurants and other eating places

56.2 - Event catering and other food service activities

56.3 - Beverage serving activities

64.91.Z - Financial leasing

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

66.29.Z - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

69.10.Z - Legal activities

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.2 - Management consultancy activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.1 - Architectural and engineering activities and related technical consultancy

71.2 - Technical testing and analysis

73.1 - Advertising

73.2 - Market research and public opinion polling

74.1 - Specialised design activities

77.1 - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

82.1 - Office administrative and support activities

82.2 - Activities of call centres

82.3 - Organisation of conventions and trade shows

82.9 - Business support service activities n.e.c.

93.1 - Sports activities

93.2 - Amusement and recreation activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
REPREZENTACJA SPÓŁKI UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JWST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJACY PZREZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI PRZEPISAMI PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI 1. WSZYSTKIE SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI KOMPLEMENTARIUSZ. W SPRAWACH PZREKRACZAJACYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY, CHYBA ŻE CO INNEGO WYNIKA Z TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY 2. ZA CZYNNOŚCI PZREKRACZAJĄCY ZWYKLY ZARZĄD UZNAJE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PZREKRACZAJĄCEGO JEDNORAZOWO WARTOŚĆ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). 2) DOKONANIE INNEGO ROZPORZĄDZENIA MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PANI WIOLETA-KOSTKA - PREZES ZARZĄDU
shareholders
Waldemar Franciszek Goclan
Sebastian Paweł Szczupaj

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,1
0,1
0
-26,5
Liabilities and provisions Indicator description
5,5
5,5
5,1
-6,6
Equity Indicator description
7,3
7,3
-4,9
-167,4
Total assets Indicator description
12,8
12,7
0,2
-98,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,5
0,1
-82,5
Gross profit / loss Indicator description
-0
-0
-12,2
-33 559,9
EBITDA Indicator description
-0
-0
-12,2
-39 718,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0
-0
-12,2
-39 718,5
Net profit / loss Indicator description
-0
-0
-12,2
-33 559,9
Current assets Indicator description
0,2
0,6
0,2
-67,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-0
-0,5
248,3
248,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-1,9
-57,1
-26 185,4
-26 128,3
Equity ratio Indicator description
57,3
57,1
-2579,7
-2636,8
EBITDA margin Indicator description
-1,7
-48,3
-26 185,4
-26 137,1
Gross profit margin Indicator description
-1,9
-57,1
-26 185,4
-26 128,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
9031
9771
10 466
695
Current ratio Indicator description
0,1
0,3
0,1
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
-3244,9
-112,1
-0,3
111,8
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector