Infomedia Group sp. z o.o.
Ul. Morawskiego 5/333, 30-102 Kraków
TAX ID6793143363
Phone48503666166
Rate company:
Infomedia Group sp. z o.o.
TAX ID6793143363
KRS0000664662
Share capital22,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Morawskiego 5/333, 30-102 Kraków

Phone number

48503666166

About us

This text has been translated automatically

Infomedia Group Sp. z o. o. Sk is a group of brands that provide support in strategic decisions in companies.


Markethub.pl - is a specialized agency for marketing research and market analysis. We provide services in the field of internationalization of enterprises, due diligence and market research.


Infobrokerska.pl - is a training center in the field of white intelligence, i.e. efficient and effective acquisition of information from and outside the network.


Osintbase.com - is a collection of sources for specialists in the field of white intelligence, conducted in English

Activity type

service provider

Register Data

Full name

INFOMEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 5 / 327, 30-102 KRAKÓW

NIP

6793143363
Copy

REGON

366617560
Copy

KRS

0000664662
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-03-15

Register Address

UL. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO 5 / 327, 30-102 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2017-02-22

Date of commencement of economic activity

2017-02-22

Act signature

RDF/456396/22/654

Pkd codes

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

58.11.Z - Book publishing

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.12.Z - Web portals

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.20.Z - Market research and public opinion polling

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 25.000 ZŁ ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, NATOMIAST GDY OŚWIADCZENIE WOLI DOTYCZY PRAW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ 25.000 ZŁ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Justyna Trzeciakowska
Vice President, 35 years old
Patrycja Ewa Hrabiec Hojda
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Patrycja Ewa Hrabiec Hojda

50% 50 udziałów o łącznej wartości 11.000 zł

Justyna Trzeciakowska

50% 50 udziałów o łącznej wartości 11.000 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
10,3
25,3
26,7
5,3
Liabilities and provisions Indicator description
0,6
0,2
0,6
159,3
Equity Indicator description
19,6
18,6
33,1
78,1
Total assets Indicator description
20,2
18,8
33,7
79,1
Cash and cash equivalents Indicator description
18,1
16,7
31,9
90,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-1,9
-0,4
14,6
3429
EBITDA Indicator description
-1,9
-0,4
14,6
3429,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
-1,9
-0,4
14,6
3429,8
Current assets Indicator description
20
18,6
33,5
80
Net profit / loss Indicator description
-2,7
-1,1
14,5
1455
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-13,7
-5,8
43,8
49,6
Return on sales (ROS) Indicator description
-26,1
-4,2
54,4
58,6
Equity ratio Indicator description
97,1
98,7
98,1
-0,6
EBITDA margin Indicator description
-18,5
-1,7
54,7
56,4
Gross profit margin Indicator description
-18,5
-1,7
54,7
56,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
4
9
5
Current ratio Indicator description
34,3
75,7
52,5
-23,2
Net debt to EBITDA Indicator description
9,5
38,2
-2,2
-40,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector