PHPU ARKOL SP Z O O
Ul.Wolność 2, 01-018 Warszawa
TAX ID5261013978
Phone+48228382260
Rate company:
ALEO.com Companies Furniture Office and shop furniture Profile of company PHPU ARKOL SP Z O O
PHPU ARKOL SP Z O O
TAX ID5261013978
KRS0000072901
No opinion. Add your first review

address

Ul.Wolność 2, 01-018 Warszawa

Phone number

+48228382260

Website

http://arkol.com.pl

Branches

Zakład Produkcyjny P.H.P.U. Arkol Sp. z o.o.

Karolina 60, 05-530 Góra Kalwaria
+48227273270

About us

This text has been translated automatically

The company "Arkol" was created from the combination of Polish furniture traditions, energy, entrepreneurship and economic freedom and, consequently, willingness to participate in the new realities of the free market and competition, but also managerial skills and technical preparation of its creators, and what is not meaningless, good relations of people creating it and fruitful contacts with first customers.

In February 1995, the current owners registered the company and it started its operation. The company starts with a dozen employees at the Baniosze factory and a mini office in Warsaw. In the second year of operation, we moved to the current production plant in Karolina, which we rebuilt after the liquidated cooperative and in Warsaw we opened our furniture showroom, where we are still in today.

Our first big task was to equip the Baku PKO Branch in Ciechanów, which allowed us to show our capabilities and resulted in cooperation with many of our clients.

The nineties and the beginning of the 21st century is a story for us that has become a part of events. Starting from the expansion of the production plant, warehouses, transport fleet, and ending with the development of the entire team that creates our company. During the entire period of our activity, we tried to develop our capabilities in the sphere of technology, design and quality through investment and various innovative activities. It resulted from our strategy, in which our main goal is customer satisfaction. We derive satisfaction from this as a company in which many of us remember how it was created and we feel the co-creators of its successes, both large and small ones.

This is our story in a micro-pill that we know, but we also believe that there is more to come, because we still have a lot to do ... For years we will write history again - a much bigger story.

Activity type

manufacturer

Register Data

Company removed from KRS 5 May 2022 y.

Full name

"PHPU ARKOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PANNY 9, 03-668 WARSZAWA

NIP

5261013978
Copy

REGON

010887550
Copy

KRS

0000072901
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-03-04

Register Address

UL. PANNY 9, 03-668 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2001-12-14

Date of commencement of economic activity

2001-12-14

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/2983/22/830

Website

http://arkol.com.pl

Pkd codes

31.01.Z - Manufacture of office and shop furniture

16.24.Z - Manufacture of wooden containers

20.30.Z - Manufacture of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

20.40.Z - Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.91.Z - Manufacture of metal containers

31.02.Z - Manufacture of kitchen furniture

43.31.Z - Plastering

43.33.Z - Floor and wall covering

43.34.Z - Painting and glazing

43.39.Z - Other building completion and finishing

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

70.20.Z - Management consultancy activities

28.11.C

28.51.Z

28.52.Z

28.71.Z

28.73.Z

28.75.B

31.50.Z

31.62.A

31.62.B

36.11.Z

36.12.Z

36.13.Z

36.14.A

36.14.B

36.63.Z

45.31.B

45.31.D

45.33.B

45.34.Z

45.41.Z

45.42.Z

45.43.A

45.44.A

45.44.B

45.45.Z

51.13.Z

51.15.Z

51.18.Z

51.19.Z

51.70.A

51.70.B

52.44.Z

52.48.A

52.50.Z

52.63.Z

60.24.A

60.24.B

60.24.C

63.12.C

74.14.A

74.14.B

74.84.B


Unregirestered

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

   SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2019


   Spółka PHPU ,,ARKOZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 2 w

roku 2019 prowadząc działalność gospodarczą osiągnęła następujące wyniki ekonomiczne:

- Przychody łączne w kwocie 5 370 346,50 zł

- Koszty całkowite w kwocie 6 941 647,01 zł

- Strata brutto w kwocie 1 490 206,35 zl

- Strata netto w kwocie 1 490 206,35 zł

   Rok 2019, to rok w którym jeden z największych kontraktów jakie prowadzi Spółka

został zakończony przez kontrahenta. Reaktywowanie to spowodowało nieuniknione straty z

tytułu radykalnego zmniejszenia przychodów, przy jednoczesnym ponoszeniu kosztów w

niezmienionej wielkości (przede wszystkim koszty stałe). Firma odczuwa wyraźne trudności

na rynku w kreowaniu możliwości pozyskania pełnego portfela zamówień. Jeżeli sytuacja nie

ulegnie zmianie w pierwszym kwartale roku 2020, Zarząd spółki rozpatrzy możliwość

rozpoczęcia procesu likwidacji Spółki z uwagi na silny trend ujemnej rentowności działania

Spółki (generowanie strat).

   Obecna sytuacja finansowa Spółki jest dostateczna i nie ma zagrożenia upadłością. Tak

więc przy utrzymywaniu się trendu spadkowego w zakresie przychodów, Spółka podejmie

działania likwidacji aby uniknąć upadku (bankructwa). Spółka podobnie jak w latach

poprzednich nie korzysta z żadnego kredytu. Działalność opieramy na kapitale własnym i

rezerwowym wypracowanym z zysków w latach ubiegłych, uszczuplonym stratą w roku

2015. Jedyne produkty finansowe z których obecnie korzysta Spółka; to leasingi.

   W chwili obecnej park maszynowy, oraz infrastruktura nie wymagają żadnych

nakładów inwestycyjnych, poza bieżącymi wydatkami z tytułu eksploatacji. W bieżącym roku

nie planujemy transakcji, dla których niezbędna byłaby rachunkowość zabezpieczeń, bądź

zastosowanie metodologii zarządzania ryzykiem finansowym. Ryzyko kredytowe w naszym

przypadku nie istnieje.

   Reasumując Zarząd Spółki podejmie konieczne decyzje w zakresie dalszego

funkcjonowania Spółki w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej.Za zarząd:


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
13,1
0,6
0,6
2,1
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
0,9
0,1
-85,8
Equity Indicator description
4,1
0,7
0,5
-19,9
Total assets Indicator description
5,2
1,6
0,7
-58,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
325,4
Cash and cash equivalents Indicator description
2,6
0,1
0,4
231,3
Gross profit / loss Indicator description
1,9
-0,7
-0,1
80,6
EBITDA Indicator description
1,9
-0,7
-0,1
81,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,9
-0,7
-0,1
79,7
Net profit / loss Indicator description
1,5
-0,7
-0,1
80,6
Current assets Indicator description
5,1
1,5
0,6
-63,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
37,1
-102,7
-24,9
77,8
Return on sales (ROS) Indicator description
11,7
-122,3
-23,2
99,1
Equity ratio Indicator description
78,9
41,8
80,2
38,4
EBITDA margin Indicator description
14,4
-116,4
-21,3
95,1
Gross profit margin Indicator description
14,6
-122,3
-23,2
99,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
31
334
76
-258
Current ratio Indicator description
4,6
1,6
4,1
2,5
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,4
0,2
3,3
3,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 29-03-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 29-03-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 29-03-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector