ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medicines and supplements Profile of company "PHARMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"PHARMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8512758454
KRS0000075079
Share capital125,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. FELCZAKA 8, 71-417 SZCZECIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"PHARMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. FELCZAKA 8, 71-417 SZCZECIN

NIP

8512758454
Copy

REGON

811181867
Copy

KRS

0000075079
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. FELCZAKA 8, 71-417 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2001-12-20

Date of commencement of economic activity

2001-12-20

Act signature

SZ.XIII NS-REJ.KRS/5913/22/796

Pkd codes

47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

47.29.Z - Other retail sale of food in specialised stores

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

47.75.Z - Retail sale of cosmetic and toilet articles in specialised stores

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIALAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Krzysztof Wawrzyniec Szunke
President, 58 years old
Klaudia Elżbieta Szunke
Deputy Chairman, 26 years old
shareholders
Krzysztof Wawrzyniec Szunke

90% 225 (dwieście dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 112.500 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych)

Klaudia Elżbieta Szunke

10% 25 udziałów o łącznej wartości 12.500,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
16,7
18,1
18,9
4,3
Liabilities and provisions Indicator description
2,2
2
2,2
14,1
Equity Indicator description
5,9
6,4
7,6
18,3
Total assets Indicator description
8,4
8,4
9,8
17,3
Cash and cash equivalents Indicator description
4
4,1
5,3
28,8
Depreciation Indicator description
0
0,1
0,1
-7
Gross profit / loss Indicator description
1,2
0,7
1,5
123
EBITDA Indicator description
1,2
0,7
1,5
108,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,2
0,7
1,4
120,9
Net profit / loss Indicator description
1
0,5
1,2
125,2
Current assets Indicator description
6,3
6,1
7,6
24,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,5
8,1
-8,4
Return on sales (ROS) Indicator description
5,8
2,9
6,2
3,3
Equity ratio Indicator description
70,5
76,6
77,3
0,7
EBITDA margin Indicator description
7,3
4
8
4
Gross profit margin Indicator description
7,1
3,6
7,7
4,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
47
39
-8
Current ratio Indicator description
2,9
3,1
3,4
0,3
Net debt to EBITDA Indicator description
-3
-5,7
-2,7
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector