ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company odbiorymieszkan.info
odbiorymieszkan.info
TAX ID1132994618
KRS0000774881
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Wileńska 69 , 03-416 Warszawa

Phone number

48886070650

Website

https://odbiorymieszkan.info

About us

This text has been translated automatically

The collection of the apartment is the only moment when we can oblige the developer to repair the faults at his expense. When collecting an apartment, it is worth asking for help to a specialist who has hundreds of collections carried out with him. Professionals from OdbioryMieszkań.info have extensive experience and use regulatory equipment, which the developer cannot question. Collecting a flat with a specialist will avoid stress and save a lot of money related to repairing defects. Collection of the apartment is one of the most important stages during the whole process, starting from buying the apartment until handing over the keys. It is worth having our future apartment examined by a specialist, so that we can sleep peacefully. The engineer from OdbioryMieszkań.info will ensure that all defects are recorded in the acceptance report. Collection of the apartment requires knowledge of building standards, the use of specialized equipment and the ability to negotiate with the developer. Specialists from OdbioryMieszkań.info possess all these features. When we are sick, we turn to the doctor for help, when we pick up the flat, let's ask a specialist from OdbioryMieszkań.info for help.

Register Data

Full name

ODBIORY MIESZKAŃ INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WILEŃSKA 69, 03-416 WARSZAWA

NIP

1132994618
Copy

REGON

382753166
Copy

KRS

0000774881
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-02-11

Register Address

UL. WILEŃSKA 69, 03-416 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2019-03-06

Date of commencement of economic activity

2019-03-06

Act signature

RDF/225800/20/947

Website

https://odbiorymieszkan.info

Pkd codes

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - TAK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNE ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ (JEDNORAZOWO LUB W OKRESIE ROCZNYM) POWYŻEJ 15 000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, GDZIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Krzysztof Paweł Przetacznik
Member Of The Board, 32 years old
Piotr Paweł Semeniuk
Member Of The Board, 33 years old
shareholders
Piotr Paweł Semeniuk

70% 70 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3 500 zł

Krzysztof Paweł Przetacznik

30% 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 500 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie z działalności zarządu

ODBIORY MIESZKAŃ INFO sp. z o.o.

za okres 1.03.2019 - 31.12.2019 ODBIORY MIESZKAŃ INFO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wileńskiej 69 (kod pocztowy: 03-416) jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000774881.

 Spółka w okresie 1.03.2019 - 31.12.2019 - w związku z prowadzoną działalnością - osiągnęła przychód w wysokości 143 533,00 zł oraz dochód netto w wysokości 36 439,43 zł.

 Kapitał podstawowy Spółki wynosi 5.000,00 zł i składa się ze 100 udziałów o nominalnej wartości 50,00 zł każdy.

 Przedmiotem działalności Spółki jest głównie działalność związana z usługami na rynku nieruchomości.

 Spółka na koniec roku obrotowego nie zatrudniała pracowników.

 Spółka planuje w najbliższym roku promować markę oraz zwiększyć sprzedaż w zakresie świadczonych usług.Warszawa, 7 czerwca 2020 r.

            

Piotr Semeniuk - Członek Zarządu

            

Krzysztof Przetacznik - Członek Zarządu

Financial statements

01-03-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-03-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf

01-03-2019 - 31-12-2019
Activity report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector