PARTNER-TURUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3 / 55, 21-500 BIAŁA PODLASKA
TAX ID5372393688
Rate company:
ALEO.com Companies Food industry Fruit & vegetable Fruit & vegetable Profile of company PARTNER-TURUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PARTNER-TURUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5372393688
KRS0000247411
Share capital200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3 / 55, 21-500 BIAŁA PODLASKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PARTNER-TURUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3 / 55, 21-500 BIAŁA PODLASKA

NIP

5372393688
Copy

REGON

060090522
Copy

KRS

0000247411
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3 / 55, 21-500 BIAŁA PODLASKA

Date of registration in KRS

2005-12-16

Date of commencement of economic activity

2005-12-16

Act signature

RDF/449857/22/679

Pkd codes

47.21.Z - Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores

47.22.Z - Retail sale of meat and meat products in specialised stores

47.23.Z - Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores

47.24.Z - Retail sale of bread, cakes, flour confectionery and sugar confectionery in specialised stores

47.25.Z - Retail sale of alcoholic and non-alcoholic beverages in specialised stores

47.26.Z - Retail sale of tobacco products in specialised stores

47.29.Z - Other retail sale of food in specialised stores

55.10.Z - Hotels and similar accommodation

55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation

55.30.Z - Camping grounds (including grounds for camping vehicles), and campsites

55.90.Z - Other accommodation

56.10.A - Restaurants and other eating places

56.10.B - Mobile eating places

56.21.Z - Event catering activities

56.29.Z - Other food service activities

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

79.90.C - Other reservation service activities not elsewhere classified

92.00.Z - Gambling and betting activities

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ICH PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Jadwiga Stanisława Turuta
Chairman Of The Board, 69 years old
shareholders
Jadwiga Stanisława Turuta

199 udziałów o łącznej wartości 199.000,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

 1.Charakterystyka jednostki

   Nazwa pełna: Partner-Turuta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   Siedziba: 21-500 Biała Podlaska, ul. Królowej Jadwigi 3/55 Partner-Turuta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana aktem

 notarialnym z dnia 09.12.2005 roku ( Rep. A NR 6787/2005 ). Spółka jest zarejestrowana

 w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez VI Wydział Gospodarczy KRS w

 Lublinie, Urzędzie Skarbowym w Białej Podlaskiej oraz w Urzędzie Statystycznym w

 Lublinie. Przedmiotem działalności Spółki jest:

 -miejsce krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowane

 -przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 -pozostała usługowa działalność gastronomiczna

 -administrowanie nieruchomościami obcymi.


 2.Sprzedaż

 Źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług gastronomicznych i noclegowych.


 3.Personel

 Spółka z 2017 roku zatrudniała następujących pracowników:

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

 -***************************

4.Finansowanie


Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 roku wynosił: 200 000,00 zł i dzieli się na

200 udziałów o łącznej wartości 200 000,00 zł.

W roku 2017 Spółka wykazała stratę w wysokości 161.620,58 PLN która zostanie pokryta

z zysku netto kolejnych lat obrotowych.


5.Przewidywane kierunki rozwoju spółki


W roku 2018 Spółka nadal będzie zajmować się sprzedażą usług gastronomicznych i

noclegowych.

Ponadto spółka będzie pozyskiwała nowych klientów.Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jadwiga Turuta


6.Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki zostało zlecone do biura rachunkowego.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,4
0,4
0,3
-18,5
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
1
1,1
8
Equity Indicator description
-0,3
-0,3
-0,3
-2,6
Total assets Indicator description
0,8
0,7
0,8
10,4
Depreciation Indicator description
0,2
0,1
0
-50
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
823,8
Gross profit / loss Indicator description
-0
0
-0
-120
EBITDA Indicator description
0,2
0,2
0,1
-65
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0
0,1
0
-90,8
Net profit / loss Indicator description
-0
0
-0
-120
Current assets Indicator description
0,3
0,3
0,5
34,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
8,8
-13,1
2,6
15,7
Return on sales (ROS) Indicator description
-8,4
9,9
-2,4
-12,3
Equity ratio Indicator description
-44,1
-43,9
-40,8
3,1
EBITDA margin Indicator description
44,9
38,2
16,4
-21,8
Gross profit margin Indicator description
-8,4
9,9
-2,4
-12,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
43
61
78
17
Current ratio Indicator description
0,8
0,9
0,9
0
Net debt to EBITDA Indicator description
4,3
3,9
9,8
5,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download jpeg
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector