ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Transport and road haulage International full truck load haulage Profile of company PAKO GROUP Sp. z o.o.
PAKO GROUP Sp. z o.o.
TAX ID6692544095
KRS0000721311
Share capital20,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Ul. Przemysłowa 8 /106, 75-216 Koszalin

Phone number

48692339711

Website

http://www.pakogroup.pl

Social media

Categories

Main category
Logistics and freight forwarding Transport and road haulage International full truck load haulage
Other categories

Activity type

manufacturer, broker, wholesaler, distributor, service provider

Register Data

Full name

PAKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BAJKOWA 2, 75-710 KOSZALIN

NIP

6692544095
Copy

REGON

369597845
Copy

KRS

0000721311
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2020-03-22

Register Address

UL. BAJKOWA 2, 75-710 KOSZALIN

Date of registration in KRS

2018-02-28

Date of commencement of economic activity

2018-02-28

Act signature

RDF/340513/21/804

Website

http://www.pakogroup.pl

Pkd codes

49.41.Z - Freight transport by road

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

46.43.Z - Wholesale of electrical household appliances

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52.29.C - Other transportation agencies activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Patryk Dariusz Koziński
Chairman Of The Board, 31 years old
shareholders
Patryk Dariusz Koziński

190 udziałów o łącznej wartości 19.000,00 zł

proxies
Adriana Klaudia Jakowiec
separate prokura, 27 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PAKO GROUP została wpisana w rejestr

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000721311. Urząd Statystyczny w rejestrze podmiotów gospodarki

narodowej nadał Spółce numer REGON 369597845. Urząd Skarbowy nadał Spółce numer

identyfikacyjny NIP: 6692544095.


  Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 20 000 pin i dzieli się na 

200 udziałów o wartości 100 pin każdy. Na koniec okresu sprawozdawczego udziałowcami spółki

byli: Patryk Dariusz Koziński posiadający 190 udziałów o łącznej wartości 19 000 złotych oraz

Adriana Klaudia Jakowiec posiadająca 10 udziałów o łącznej wartości 1 000 złotych.


  Na dzień 31 grudnia 2017 w skład zarządu wchodziła:

Adriana Klaudia Jakowiec (PESEL 94100202565) prezes zarządu — powołana od 27 03 2018.

Od powstania spółki do dnia 26 03 2018 funkcję prezesa zarządu sprawował Patryk Dariusz

Koziński.


  Księgi handlowe w 2018 roku były prowadzone przez Biuro rachunkowe KOMPENDIUM

w Koszalinie. Sprawozdanie za rok 2018 zostało sporządzone przez biuro w oparciu o prowadzone

księgi handlowe.


  W okresie sprawozdawczym spółka zatrudniała 1 zleceniobiorcę. Pozostałe zadania

realizowała korzystając z usług firm podwykonawczych.


  Podstawowym profilem działalności Spółki jest świadczenie usług spedycyjnych oraz

internetowy handel materiałami biurowymi.


  Suma aktywów Spółki na dzień 31 grudnia 2018 wyniosła 93 509,07.


  W roku 2018 spółka kontynuowała działalność. Osiągnęła przychody z sprzedaży w kwocie

293 862,90 złotych.


  Po uwzględnieniu kosztów, przychodów oraz wyniku na działalności finansowej spółka

osiągnęła zysk w wysokości 9 670,73 pin.


  Zarząd proponuje przeznaczyć zysk roku 2018 na kapitał zapasowy spółki.


  Spółka nie posiada oddziałów.


  Spółka nie posiada żadnych pochodnych instrumentów finansowych.


  W świetle powyższego prosimy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności za rok 2018.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,2
0,6
0,9
65,3
Total operating revenue Indicator description
0,3
2
3,7
79,6
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
0,2
41
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,4
0,7
53,1
Equity Indicator description
0
0,1
0,3
108,2
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
41,5
Current assets Indicator description
0,2
0,6
0,9
65,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
32,6
76,5
52
-24,5
Return on sales (ROS) Indicator description
3,3
4,7
3,7
-1
Gross profit margin Indicator description
3,9
5,2
4,1
-1,1
Equity ratio Indicator description
17,8
22,2
28
5,8
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector