PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW
TAX ID8982255555
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8982255555
KRS0000823821
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW

NIP

8982255555
Copy

REGON

385341122
Copy

KRS

0000823821
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2020-01-16

Date of commencement of economic activity

2020-01-16

Act signature

RDF/394210/22/415

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

13.20.A - Manufacture of cotton woven fabrics

13.20.B - Manufacture of wool woven fabrics

13.20.C - Manufacture of man-made woven fabrics

13.20.D - Manufacture of other woven fabrics

14.11.Z - Manufacture of leather clothes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

46.24.Z - Wholesale of hides, skins and leather

46.41.Z - Wholesale of textiles

68.10.Z - Buying and selling of own real estate


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WPRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OPISANYCH W USTĘPIE POPRZEDNIM, A PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Janusz Paweł Kucharski
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Elżbieta Kucharska

40% 40 (czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 2.000 zł (dwa tysiące) złotych.

Janusz Paweł Kucharski

60% 60 (sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 3.000 zł (trzy tysiące) złotych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
9,4
9,4
-0,7
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0
-0,1
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
0
Equity Indicator description
9,4
9,4
-0,7
Net profit / loss Indicator description
0
-0,1
Current assets Indicator description
9,4
9,4
-0,7
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
-0,7
-0,7
Equity ratio Indicator description
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector