PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW
TAX ID8982255555
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8982255555
KRS0000823821
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

PAFAWAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW

NIP

8982255555
Copy

REGON

385341122
Copy

KRS

0000823821
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LUDWIKA RYDYGIERA 47 / 7, 50-248 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2020-01-16

Date of commencement of economic activity

2020-01-16

Act signature

RDF/503645/23/368

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

13.20.A - Manufacture of cotton woven fabrics

13.20.B - Manufacture of wool woven fabrics

13.20.C - Manufacture of man-made woven fabrics

13.20.D - Manufacture of other woven fabrics

14.11.Z - Manufacture of leather clothes

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

46.24.Z - Wholesale of hides, skins and leather

46.41.Z - Wholesale of textiles

68.10.Z - Buying and selling of own real estate


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WPRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OPISANYCH W USTĘPIE POPRZEDNIM, A PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Janusz Paweł Kucharski
Chairman Of The Board, 55 years old
shareholders
Elżbieta Kucharska

40% 40 (czterdzieści) udziałów o łącznej wartości 2.000 zł (dwa tysiące) złotych.

Janusz Paweł Kucharski

60% 60 (sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 3.000 zł (trzy tysiące) złotych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
9,4
9,4
22,1
136,2
Total operating revenue Indicator description
0
0
68
-∞
Gross profit / loss Indicator description
0
0
11,3
-∞
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
2,5
-∞
Equity Indicator description
9,4
9,4
19,6
109,3
Net profit / loss Indicator description
0
0
10,2
-∞
Current assets Indicator description
9,4
9,4
22,1
136,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
52,2
52,2
Return on sales (ROS) Indicator description
15
Gross profit margin Indicator description
16,7
Equity ratio Indicator description
100
100
88,6
-11,4
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector