ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Design services Profile of company "P2PA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"P2PA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8952221592
KRS0000859661
Share capital20,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. RYNEK 25, 50-101 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"P2PA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. RYNEK 25, 50-101 WROCŁAW

NIP

8952221592
Copy

REGON

387031147
Copy

KRS

0000859661
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. RYNEK 25, 50-101 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2020-09-15

Date of commencement of economic activity

2020-09-15

Act signature

RDF/371387/22/477

Pkd codes

71.11.Z - Architectural activities

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

62.01.Z - Computer programming activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

73.11.Z - Advertising agencies activities

74.10.Z - Specialised design activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Jakub Podgórski
Vice President, 33 years old
Maciej Jakub Popławski
Chairman Of The Board, 32 years old
shareholders
Jakub Podgórski

50% 100 (sto) udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych

Maciej Jakub Popławski

50% 100 (sto) udziałów o łącznej wysokości 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector