P.P.H.U. MACIEJ GROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. NAFTOWA 17, 41-200 SOSNOWIEC
TAX ID6443457813
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company P.P.H.U. MACIEJ GROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
P.P.H.U. MACIEJ GROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6443457813
KRS0000354410
Share capital30,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. NAFTOWA 17, 41-200 SOSNOWIEC
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

P.P.H.U. MACIEJ GROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NAFTOWA 17, 41-200 SOSNOWIEC

NIP

6443457813
Copy

REGON

241567183
Copy

KRS

0000354410
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. NAFTOWA 17, 41-200 SOSNOWIEC

Date of registration in KRS

2010-04-20

Date of commencement of economic activity

2010-04-20

Act signature

RDF/447565/22/510

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

26.51.Z - Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation

27.90.Z - Manufacture of other electrical equipment

28.29.Z - Manufacture of other general-purpose machinery notelsewhere classified

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

43.21.Z - Electrical installation

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY POWOŁANI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Tomasz Jagusiak
Chairman Of The Board, 43 years old
Michał Jagusiak
Member Of The Board, 42 years old
shareholders
Tomasz Jagusiak

90% 270 udziałów o łącznej wysokości 27.000,00 zł

Michał Jagusiak

10% 30 udziałów o łącznej wysokości 3.000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
5,9
6,9
3,8
-45,3
Liabilities and provisions Indicator description
1,9
2
1,7
-13,6
Equity Indicator description
10,7
12,5
13,4
7,4
Total assets Indicator description
12,7
14,5
15,1
4,6
Depreciation Indicator description
0,1
0,2
0,1
-38,8
Cash and cash equivalents Indicator description
3
2
0,5
-76,3
Gross profit / loss Indicator description
2,5
2,6
1,6
-39,2
EBITDA Indicator description
2,5
2,6
1,3
-48,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,5
2,4
1,2
-49,2
Current assets Indicator description
6,8
7,4
6,2
-15,7
Net profit / loss Indicator description
2
2,2
1,3
-39,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
18,8
17,2
9,6
-7,6
Return on sales (ROS) Indicator description
34,2
31,3
34,5
3,2
Equity ratio Indicator description
84,8
86,5
88,8
2,3
EBITDA margin Indicator description
42,9
37,2
34,9
-2,3
Gross profit margin Indicator description
42,4
37,2
41,4
4,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
29
28
29
1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector