ALEO.com Companies Remaining categories Wholesale Profile of company Organic Castle sp. z o.o.
Organic Castle sp. z o.o.
TAX ID8971833787
KRS0000658733
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

69, 48-340 Pokrzywna

Phone number

48570519501

Activity type

manufacturer, wholesaler

Register Data

Full name

ORGANIC CASTLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

POKRZYWNA 69, 48-340 POKRZYWNA

NIP

8971833787
Copy

REGON

366363199
Copy

KRS

0000658733
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-01-18

Register Address

POKRZYWNA 69, 48-340 POKRZYWNA

Date of registration in KRS

2017-01-16

Date of commencement of economic activity

2017-01-16

Act signature

RDF/306949/21/84

Pkd codes

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

01.61.Z - Support activities for crop production

10.39.Z - Other processing and preserving of fruit and vegetables

46.11.Z - Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods

46.22.Z - Wholesale of flowers and plants

46.31.Z - Wholesale of fruit and vegetables

46.37.Z - Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Ahmed Salah
Chairman Of The Board, 32 years old
shareholders
Ahmed Salah

100% 100 udziałow o łącznej wartości 50.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Informację o spółce .

1. Forma prawna

Spółka działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, własność zagranicznych osób fizycznych.

Spółka: została zawiązana aktem notarialnym w dniu 22-11-2016 r. posiada nr. statystyczny REGON 366363199 posiada nadany nr. NIP 8971833787 posiada nr KRS0000658733

2. Struktura kapitału

Kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 zł.

3.Skład Zarządu

W roku kalendarzowym skład Zarządu przedstawia się w sposób następujący:

Prezes Zarządu: Salah Ahmed

II. Ogólne informacja o działaniach firmy i branży.


1.Informacje o podjętych działaniach.

Spółka powstała w dniu 23.11.2016 r przez spisanie umowy spółki. Funkcjonowanie spółki zapewnia wyspecjalizowany zarząd i nadzór.


2. Konkurencja na rynku i sytuacja w branży.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność handlowa i usługowa. Spółka działa w branży spożywczej, która obecnie w Polsce dostosowuje się do potrzeb rynku. W roku 2019 poszukiwała nowych odbiorców oferowanych towarów.


3. Personel.

W roku 2019 Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka korzysta z zewnętrznych usług księgowych. Na tym sprawozdanie zakończono.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
126,8
175,3
485,2
176,8
Total operating revenue Indicator description
197
82,3
537,2
552,7
Gross profit / loss Indicator description
11,9
-36
35,3
198
Liabilities and provisions Indicator description
148,6
233,1
507,7
117,8
Equity Indicator description
-21,8
-57,8
-22,6
61
Net profit / loss Indicator description
11,9
-36
35,3
198
Current assets Indicator description
126,8
175,3
485,2
176,8
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
6
-43,7
6,6
50,3
Gross profit margin Indicator description
6
-43,7
6,6
50,3
Equity ratio Indicator description
-17,2
-33
-4,6
28,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector