ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Rims and tires Other Profile of company OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI POMOCY DROGOWEJ "ROAD ASSISTANCE"
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI POMOCY DROGOWEJ "ROAD ASSISTANCE"
TAX ID5271047772
KRS0000080005
No opinion. Add your first review

address

WARSZAWA, - WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WŁAŚCICIELI POMOCY DROGOWEJ "ROAD ASSISTANCE"

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

WARSZAWA, - WARSZAWA

NIP

5271047772
Copy

REGON

010970340
Copy

KRS

0000080005
Copy

Legal form

other

Register Address

WARSZAWA, - WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-01-16

Date of commencement of economic activity

2002-01-16

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/40468/19/594

Pkd codes

22.11.Z - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

22.13.Z

22.15.Z

50.20.B

63.21.Z

74.14.A

74.40.Z

74.84.A

91.12.Z

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityrevision Committee
representation type
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH OKREŚLONE W PAR. 18 PKT. 1 I PAR. 21 UST. 1 I 3 STATUTU PAR. 18 PKT 1 1.DO KOMPETENCJI ZARZĄDU NALEŻY KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA I REPREZENTOWANIE GO NA ZEWNĄTRZ. PAR. 21 1.OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADAĆ MOŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO, Z KTÓRYCH JEDEN JEST PREZESEM, WICEPREZESEM LUB SKARBNIKIEM. 3.OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH W ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU SKŁADA PREZES, WICEPREZES LUB SKARBNIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO ALBO PEŁNOMOCNIK - NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO UDZIELONEGO PRZEZ ZARZĄD.
MANAGEMENT
Remigiusz Witkowski
President, 73 years old
Waldemar Jędrusik
Member Of The General Board, 69 years old
Jerzy Jabłonka
Treasurer, 68 years old
Andrzej Mocydlarz
Vice President, 72 years old
Jacek Michasiewicz
Member, 70 years old
Marek Ryszard Łęczny
Member Of The General Board, 61 years old
REVISION COMMITTEE
Piotr Jodko
64 years old
Józef Truszkowski
69 years old
Mirosław Zawadzki
54 years old
Marek Kramarczyk
58 years old
Zbigniew Piotr Szawłowski
73 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector