OGÓLNOPOLSKA GRUPA ZDROWEGO ŻYWIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KONSTANTYNOWSKA 89, 95-200 PABIANICE
TAX ID7312078174
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Restaurants and catering Catering Profile of company OGÓLNOPOLSKA GRUPA ZDROWEGO ŻYWIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OGÓLNOPOLSKA GRUPA ZDROWEGO ŻYWIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7312078174
KRS0000993485
Share capital30,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KONSTANTYNOWSKA 89, 95-200 PABIANICE

Website

www.ataksmaku.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

OGÓLNOPOLSKA GRUPA ZDROWEGO ŻYWIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KONSTANTYNOWSKA 89, 95-200 PABIANICE

NIP

7312078174
Copy

REGON

523185121
Copy

KRS

0000993485
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KONSTANTYNOWSKA 89, 95-200 PABIANICE

Date of registration in KRS

2022-09-22

Date of commencement of economic activity

2022-09-22

Act signature

LD.XX NS-REJ.KRS/2389/23/633

Website

WWW.ATAKSMAKU.PL

Pkd codes

56.21.Z - Event catering activities

10.86 - Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food

47.91 - Retail sale via mail order houses or via Internet

56.10.B - Mobile eating places

56.2 - Event catering and other food service activities

56.3 - Beverage serving activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Marzena Anita Kałużyńska
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Marzena Anita Kałużyńska

50% 300 udziałów o łącznej wartości 15.000 pln

Maciej Kałużyński

50% 300 udziałów o łącznej wartości 15.000 pln

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector