NORTE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ŁAGIEWNICKA 54/56 / 213, 91-463 ŁÓDŹ
TAX ID7262667909
Rate company:
NORTE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7262667909
KRS0000697246
Share capital200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŁAGIEWNICKA 54/56 / 213, 91-463 ŁÓDŹ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

NORTE FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŁAGIEWNICKA 54/56 / 213, 91-463 ŁÓDŹ

NIP

7262667909
Copy

REGON

368377047
Copy

KRS

0000697246
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŁAGIEWNICKA 54/56 / 213, 91-463 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2017-09-28

Date of commencement of economic activity

2017-09-28

Act signature

LD.XX NS-REJ.KRS/4943/22/688

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

64.91.Z - Financial leasing

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

85.5 - Other education


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
MANAGEMENT
Norbert Teodorczyk
Chairman Of The Board, 47 years old
Aldona Dorota Roda
Member Of The Board, 47 years old
shareholders
Aldona Dorota Roda Teodorczyk

20% 400 udziałów o łącznej wartości 40 000 złotych.

Norbert Teodorczyk

80% 1600 udziałów o łącznej wartości 198 000,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 Spółka NORTE FINANSE Sp. z o.o. powstała we wrześniu 2017 roku.

Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie pożyczek, tzw chwilówek.

 Działalność Spółki w 2019 roku w zakresie udzielania pożyczek, zakończyła się stratą

w kwocie 74.005,87 PLN. W związku z powyższym, Zarząd podjął decyzję o poszerzeniu

zakresu działalności Spółki na pośrednictwo w nieruchomościach, zarządzanie

nieruchomościami i ich wynajem. Ta dziedzina działalności rozwijana będzie w latach

następnych.

 Ostatecznie rok 2019 zakończył się strata w kwocie (-)74.005,87 zł .


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
213,9
112,6
103,9
-7,6
Total operating revenue Indicator description
0
7
46,7
566,6
Gross profit / loss Indicator description
-16,2
-74
-19,2
74
Liabilities and provisions Indicator description
38,8
2,8
13,4
380,6
Equity Indicator description
183,8
109,8
90,6
-17,5
Current assets Indicator description
213,9
112,6
92
-18,3
Net profit / loss Indicator description
-16,2
-74
-19,2
74
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-8,8
-67,4
-21,2
46,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-1057,2
-41,2
1016
Gross profit margin Indicator description
-1057,2
-41,2
1016
Equity ratio Indicator description
85,9
97,5
87,1
-10,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector