NJU CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KOLEJOWA 11, 05-800 PRUSZKÓW
TAX ID5342499229
Rate company:
ALEO.com Companies Furniture Other Profile of company NJU CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NJU CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5342499229
KRS0000524729
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOLEJOWA 11, 05-800 PRUSZKÓW

Categories

Main category
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

NJU CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOLEJOWA 11, 05-800 PRUSZKÓW

NIP

5342499229
Copy

REGON

147425560
Copy

KRS

0000524729
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOLEJOWA 11, 05-800 PRUSZKÓW

Date of registration in KRS

2014-09-23

Date of commencement of economic activity

2014-09-23

Act signature

RDF/378398/22/750

Pkd codes

31.09.Z - Manufacture of other furniture

43 - Specialised construction activities

52 - Warehousing and support activities for transportation

53 - Postal and courier activities

58 - Publishing activities

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

73 - Advertising and market research

82 - Office administrative, office support and other business support activities

95 - Repair of computers and personal and household goods


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Przemysław Raztawicki
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Przemysław Raztawicki

liczba udziałów: 50 łączna wartość udziałów: 25000,00 zł

Monika Raztawicka

liczba udziałów: 50 łączna wartość udziałów: 25000,00 zł

proxies
Monika Janina Raztawicka
separate prokura, 42 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Zarząd Spółki, zgodnie z założeniami, wypełnił w roku obrotowym 2017

zaplanowane cele strategiczne, które dotyczyły działalności i bieżącej obsługi Spółki.   

W związku z powyższym, rachunek Spółki na dzień 31.12.2017 roku zamyka

W związku z powyższym, rachunek Spółki na dzień 31.12.2017 roku zamyka

się zyskiem brutto w kwocie 3.171,35 PLN i taki wynik był przewidywalny przy

tworzeniu założeń strategicznych działalności Spółki w momencie założonego

spowolnienia gospodarczego, ale jednocześnie i planowanej ekspansji w celu

pozyskania nowych klientów.

Zarząd w ciągu roku 2017 podjął intensywne działania mające na celu:

  • ustalenie i wdrożenie właściwej organizacji pracy
  • ciągłe podwyższanie jej wydajności
  • stałe polepszanie jakości świadczonych usług
  • intensyfikację działalności usługowej z otwarciem się na nowe dziedziny


KONTROLE SKARBOWE W ROKU OBROTOWYM 2017

W roku obrotowym nie było kontroli skarbowych.


PRZEDSTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA  EKONOMICZNO- FINANSOWEGO.

1. WYNIKI FINANSOWE

kwocie 3.171,35 PLN.W roku obrotowym 2017 NJU CREATION sp. z o.o. wykazuje zysk brutto w

Najważniejsze pozycje rachunku zysku i strat są następujące:

przychody ze sprzedaży usług wyniosły 170.129,18 zł

•amortyzacja 0,00 zł,

°usługi obce 71.444,50 zł.

°zużycie materiałów i energii 27.592,25 zł


Podsumowanie rachunku wyników jest następujące (w zł):

    a)        Przychody ze sprzedaży                                             2017170.129,18

    b)        Koszty działalności operacyjnej                                          166.954,54

    c)        Zysk / Strata ze sprzedaży (a-b)                                             3.174,64

    d)        Pozostałe przychody operacyjne                                                   2,95

    e)        Pozostałe koszty operacyjne                                                         2,33

  d)-e)        Zysk z pozostałej działalności operacyjnej                                 0,62

    f)        Wynik na działalności operacyjnej                                           3.175,26

    g)        Przychody finansowe                                                                     1.02

    h)        Koszty finansowe                                                                           4,93

  g)-h)        Zysk z działalności finansowej                                                    -3,91

     i)       Zysk z działalności gospodarczej                                             3.171,35

    j)        Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                                      0,00

    k)        Wynik brutto                                                                            3.171,35

    1)        Podatek dochodowy

             Wynik netto na działalności                                                     3.171,35


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
215
420,6
89,6
-78,7
Liabilities and provisions Indicator description
142
148,3
117,8
-20,6
Equity Indicator description
-26,1
-12
-39,1
-226,8
Total assets Indicator description
116
136,2
78,7
-42,2
Cash and cash equivalents Indicator description
28,8
60,5
4,1
-93,2
Depreciation Indicator description
4,5
4,1
11,7
187,6
Gross profit / loss Indicator description
0,2
-30,9
-27,1
12,4
EBITDA Indicator description
4,6
-26,9
-15,3
43
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
-31
-27,1
12,7
Current assets Indicator description
116
108,8
55,7
-48,8
Net profit / loss Indicator description
0,2
-30,9
-27,1
12,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-0,6
258,1
69,2
-188,9
Return on sales (ROS) Indicator description
0,1
-7,3
-30,2
-22,9
Equity ratio Indicator description
-22,5
-8,8
-49,7
-40,9
EBITDA margin Indicator description
2,1
-6,4
-17,1
-10,7
Gross profit margin Indicator description
0,1
-7,3
-30,2
-22,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
241
128
480
352
Current ratio Indicator description
0,8
0,7
0,5
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
23,2
-2,8
-7,4
-4,6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector