Intellinet Network Solutions partner Netinet Sp. z o.o.
Ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa
TAX ID1181481416
Phone+48 22 213 11 50
Rate company:
ALEO.com Companies IT and telecommunication IT and peripheral equipment IT equipment and accessories Profile of company Intellinet Network Solutions partner Netinet Sp. z o.o.
Intellinet Network Solutions partner Netinet Sp. z o.o.
TAX ID1181481416
KRS0000096977
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

Phone number

+48 22 213 11 50

About us

This text has been translated automatically

Intellinet Network Solutions offers products for building network infrastructure. You can include them among others telecommunications copper and fiber optic cables, switches, PoE products, Mesh routers, power strips and units, KVMs, server cabinets and rack accessories, network sockets and plugs, testers and installation tools. The company's network products help create and support information exchange systems around the world.

It is worth noting that Intellinet Network Solutions focuses on quality, equipment performance and reasonable prices.

Intellinet Network Solutions mainly serves industries such as: LAN / WAN network infrastructure, alarms / security / monitoring, telecommunications, IT / electronics or electrics.

The Intellinet Network Solutions range has been designed to support solutions for a range of SMB (Server Message Block) environments, a protocol for sharing computer resources.

Offer

This text has been translated automatically

On the Intellinet Network Solutions website we find detailed functions, parameters and product specifications. In addition, customers can always count on technical support from the manufacturer.

For the company, an important goal is to become the main source of the best network solutions for its clients.

Register Data

Full name

NETINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ARKUSZOWA 18, 01-934 WARSZAWA

NIP

1181481416
Copy

REGON

016121659
Copy

KRS

0000096977
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-03-01

Register Address

UL. ARKUSZOWA 18, 01-934 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2002-03-07

Date of commencement of economic activity

2002-03-07

Act signature

RDF/537884/23/435

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

62 - Computer programming, consultancy and related activities

70.2 - Management consultancy activities

73 - Advertising and market research

95 - Repair of computers and personal and household goods


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Agnieszka Maria Niewczas
Member Of The Board, 50 years old
Marek Rafał Niewczas
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Stefan Andrzej Radzimiński

16.67% 150 udziałów o łącznej wartości 7.500,00 zł

Agnieszka Maria Niewczas

72.22% 650 udziałów o łącznej wartości 32.500,00 zł

Marek Rafał Niewczas

11.11% 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

proxies
Kazimierz Sojka
spontaneous, 39 years old
Sławomir Niewczas
spontaneous, 53 years old
Kamil Niewczas
spontaneous, 40 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Od początku 2019 roku spółka kontynuowała samodzielną dystrybucję,

  logistykę i import, magazynowanie i sprzedaż produktów prowadzoną z nowej

  siedziby przy ul. Arkuszowej 18 do której działalność została przeniesiona w

  końcówce 2018 roku.

    Spółka sprzedaje importowane produkty do odbiorców hurtowych i

  detalicznych. Bezpośrednio oraz poprzez kanały sprzedaży elektronicznej.

    Odbiorcy pozyskiwani są poprzez kontakty telefoniczne i osobiste, oraz stronę

  internetową. Spółka kontynuowała rozszerzanie oferty produktowej o produkty

  pochodzące od innych podobnych dystrybutorów i producentów.

    Wprowadzono do Polskiej dystrybucji produkty pod markami BuddyPhones

  oraz EFB uzupełniające dotychczasową ofertę, jak również wiele nowych

  asortymentów pod markami dotychczas reprezentowanymi. Spółka zanotowała

  wzrost sprzedaży zarówno bezpośredniej do klientów hurtowych jak i prowadzonej

  przez dystrybutorów.

  Uczestniliśmy w ogólnopolskich targach informatycznych prezentując ofertę

  dystrybuowanych produktów.

    Rozwijaliśmy bezpośrednie zakupy z Chin i import drogą morską.

  Wpłynęło to korzystnie na poziom uzyskiwanej marży, ale również zwiększyło

  poważnie stany magazynowe.

    Do potrzeb związanych w rosnącą sprzedażą i importem z China spółka

  podniosła w czerwcu 2019 limit kredytu w rachunku bieżącym w BNP Paribas.

    Spółka w ciągu roku 2019 zatrudniła nowego pracownika do budowy

  sprzedaży w nowym kanale klientów RETAIL. Na koniec 2019 roku zatrudniała

  bezpośrednio 9 pracowników , oraz w zależności od potrzeb kilka osób

  współpracujących (na przykład do prowadzenia księgowości, zarządzania produktami

  i wsparcia marketingowego).

    Spółka nie nabywała jak i nie sprzedawała swoich udziałów.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
2,3
2,8
3,6
28,2
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,8
0,4
-49,8
Liabilities and provisions Indicator description
1,5
1,7
2,3
34,9
Equity Indicator description
0,7
1,1
1,3
18,1
Current assets Indicator description
2,3
2,8
3,5
28
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,8
0,4
-47,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
31,9
68,4
30,6
-37,8
Equity ratio Indicator description
33
355 210,2
36,7
-355 173,5
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector