"NAUTIQUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL.POLSKA 13A, 81-339 GDYNIA
TAX ID9570998230
Rate company:
ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Water freight Profile of company "NAUTIQUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"NAUTIQUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9570998230
KRS0000307697
Share capital58,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL.POLSKA 13A, 81-339 GDYNIA

Website

https://www.nautiqus.pl

About us

This text has been translated automatically

Our mission is to provide forwarding services at the highest level, taking into account the individual approach to each client, which translates into mutual commercial success.
Over the years of work in freight forwarding, we have gained the competence and knowledge that we use by providing our forwarding services. We guarantee you the best logistics solutions in international transport.

Among our rich offer of services you will find:

- Transport of food - road, sea and multimodal transport,
- Sea transport - containerized, conventional and groupage transport,
- Road transport - to and from all European countries,
- Customs agency - we specialize in customs clearance of food.

We believe that the quality of services is the best building block of trust and long-lasting relationships with the customer, which is why we put it first. Clients' satisfaction translates into market position and enterprise security.
We have been operating on the transport market for many years. Hundreds of clients have put trust in us and we are constantly expanding this group.

Register Data

Full name

"NAUTIQUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POLSKA 13 A, 81-339 GDYNIA

NIP

9570998230
Copy

REGON

220627415
Copy

KRS

0000307697
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2017-02-27

Register Address

UL. POLSKA 13 A, 81-339 GDYNIA

Date of registration in KRS

2008-06-06

Date of commencement of economic activity

2008-06-06

Act signature

RDF/402783/22/892

Website

https://www.nautiqus.pl

Pkd codes

52.22.A - Service activities incidental to sea transportation

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.24.A - Cargo handling in sea ports

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.A - Sea transportation agencies activities

52.29.C - Other transportation agencies activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Małgorzata Gertruda Lepa
Vice President, 64 years old
Dominik Jerzy Popiel
Chairman Of The Board, 46 years old
shareholders
Maciej Zygmunt Grątkowski

8% 80 udziałów o łącznej wartości 4.000,00 zł

92% 920 udziałów o łącznej wartości 46.000,00 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website


    W roku obrotowym 2018 spółka prowadziła działalność gospodarczą zgodnie z

    numerami PKD zgłoszonymi do KRS.


      1. Żadne nadzwyczajne zdarzenia wpływające na działalność jednostki nie

        występowały,


      2. Zarząd spółki przewiduje dalszy równomierny rozwój jednostki,


      3. Jednostka nie prowadzi żadnych działań w dziedzinie badań i rozwoju,


      4. Spółka posiada kapitał podstawowy w kwocie 50.000,00 zł., kapitał

        rezerwowy w kwocie 1.459.030,15 PLN. Strata z roku 2018 wynosi

        1.086.557,25 PLN. Razem kapitał własny wynosi 145.139,23 PLN,


      5. Jednostka nie posiada oddziałów


      6. Instrumenty finansowe w jednostce nie występują, Spółka posiada

        udziały w firmie NTQ Intermodal Sp. z o.o. w kwocie 183.759,66 PLN


      7. Wartość aktywów i pasywów 8.608.072,16 PLN.


EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
39,4
44,6
67,5
51,2
Liabilities and provisions Indicator description
7,6
7,1
13
83,8
Equity Indicator description
0,1
0,3
0,3
16,9
Total assets Indicator description
7,7
7,4
13,3
81,4
Gross profit / loss Indicator description
0,1
1,1
1,9
67,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
1,1
2,2
96,8
Current assets Indicator description
5,6
4,7
8,5
78,3
Net profit / loss Indicator description
0,1
1
1,8
68,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
106
385,3
555,4
170,1
Return on sales (ROS) Indicator description
0,4
2,3
2,6
0,3
Equity ratio Indicator description
1,7
3,7
2,4
-1,3
Gross profit margin Indicator description
0,4
2,6
2,9
0,3
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector