ALEO.com Companies Energy, fuel, media Fuel Other Profile of company MR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6793081490
KRS0000415118
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LIMANOWSKIEGO 31 / 9, 30-551 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LIMANOWSKIEGO 31 / 9, 30-551 KRAKÓW

NIP

6793081490
Copy

REGON

122463613
Copy

KRS

0000415118
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LIMANOWSKIEGO 31 / 9, 30-551 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2012-03-20

Date of commencement of economic activity

2012-03-20

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/33264/16/985

Pkd codes

46.12.Z - Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.18.Z - Agents specialised in the sale of other particular products

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

49.20.Z - Freight rail transport

49.41.Z - Freight transport by road

50.20.Z - Sea and coastal freight water transport

50.40.Z - Inland freight water transport

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.22.A - Service activities incidental to sea transportation

52.22.B - Service activities incidental to inland transportation

52.24.A - Cargo handling in sea ports

52.24.B - Cargo handling in inland ports

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.A - Sea transportation agencies activities

52.29.B - Inland transportation agencies activities

52.29.C - Other transportation agencies activities

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14.Z - Motion picture projection activities

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals

63.91.Z - News agency activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.12.A - Intermediation in the sale of time and place on advertising aims in the radio and television

73.12.B - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in printed media

73.12.C - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in electronic media (Internet)

73.12.D - Intermediation in the sale of the place on advertising aims in other media

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
shareholders
Matteo Redenti

33% 33 udziały o łącznej wartości 1650 zł

Radosław Lekki

34% 34 udziały o łącznej wartości 1700 zł

Claudio Invernizzi

33% 33 udziały o łącznej wartości 1650 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector