ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Finance Profile of company MORGAN FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MORGAN FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7831855400
KRS0000966923
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO 18 / 9, 61-725 POZNAŃ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MORGAN FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO 18 / 9, 61-725 POZNAŃ

NIP

7831855400
Copy

REGON

521769906
Copy

KRS

0000966923
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO 18 / 9, 61-725 POZNAŃ

Date of registration in KRS

2022-04-14

Date of commencement of economic activity

2022-04-14

Act signature

PO.VIII NS-REJ.KRS/10676/22/274/REGON

Pkd codes

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

64.19.Z - Other monetary intermediation

68.31 - Real estate agencies

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Rafał Marcin Tylus
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
Rafał Marcin Tylus

100% 50 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector