ALEO.com Companies Energy, fuel, media Fuel Other Profile of company MJB ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MJB ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6922463817
KRS0000337993
Share capital660,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ODRODZENIA 35, 59-300 LUBIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MJB ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ODRODZENIA 35, 59-300 LUBIN

NIP

6922463817
Copy

REGON

020943855
Copy

KRS

0000337993
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ODRODZENIA 35, 59-300 LUBIN

Date of registration in KRS

2009-09-24

Date of commencement of economic activity

2009-09-24

Act signature

RDF/376556/22/832

Pkd codes

35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply

22 - Manufacture of rubber and plastic products

24 - Manufacture of basic metals

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

64 - Financial service activities, except insurance and pension funding

74 - Other professional, scientific and technical activities

77 - Rental and leasing activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONE SĄ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE: CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Bożena Elżbieta Kaźmierska
Chairman Of The Board, 63 years old
shareholders
Robert Tadeusz Specht

33.33% 660 udziałów o łącznej wysokości 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Krzysztof Jan Rasiak

33.33% 660 udziałów o łącznej wysokości 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Krzysztof Roman Grzyliński

33.33% 660 udziałów o łącznej wysokości 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
631,3
630
628,3
-0,3
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-1,4
-1,3
-1,7
-25,1
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
0
0
Equity Indicator description
631,3
630
628,3
-0,3
Current assets Indicator description
108,6
98,2
82
-16,5
Net profit / loss Indicator description
-1,4
-1,3
-1,7
-25,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-0,2
-0,2
-0,3
-0,1
Equity ratio Indicator description
100
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector