MISKA KARMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KRĘTA 2A, 05-077 ZAKRĘT
TAX ID5322084910
Rate company:
ALEO.com Companies Home and garden Garden Gardening articles Profile of company MISKA KARMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MISKA KARMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5322084910
KRS0000794078
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KRĘTA 2A, 05-077 ZAKRĘT

Website

www.miskakarmy.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MISKA KARMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KRĘTA 2A, 05-077 ZAKRĘT

NIP

5322084910
Copy

REGON

384214440
Copy

KRS

0000794078
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KRĘTA 2A, 05-077 ZAKRĘT

Date of registration in KRS

2019-07-11

Date of commencement of economic activity

2019-07-11

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/30022/19/493/NIP

Website

WWW.MISKAKARMY.PL

Pkd codes

47.76.Z - Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49 - Land transport and transport via pipelines

52 - Warehousing and support activities for transportation

58 - Publishing activities

63 - Information service activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

77 - Rental and leasing activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Agnieszka Magdalena Bieńkowska
Member Of The Board, 42 years old
Michał Wojciech Iwanow
Chairman Of The Board, 49 years old
shareholders
Agnieszka Magdalena Bieńkowska

25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 złotych

Maciej Liszka

25% 25 udziałów o łącznej wartości 1.250,00 złotych

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 złotych

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector