ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company "MIKROPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"MIKROPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8520600118
KRS0000046136
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 27, 71-277 SZCZECIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"MIKROPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 27, 71-277 SZCZECIN

NIP

8520600118
Copy

REGON

008037669
Copy

KRS

0000046136
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 27, 71-277 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2001-09-21

Date of commencement of economic activity

2001-09-21

Act signature

RDF/303047/21/985

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

58.29.Z - Other software publishing

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.91.Z - News agency activities

95.11.Z - Repair and maintenance of computers and peripheral equipment

95.12.Z - Repair and maintenance of (tele)communication equipment


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Romuald Księżopolski
Director, 64 years old
shareholders
Romuald Księżopolski

30% 30 (trzydzieści) udziałów o łącznej wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych)

Zenon Biniek

70% 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych)

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. W roku 2019, zarząd nad działalnością spółki sprawowany był podobnie jak w latach ubiegłych przez:

Dyrektora – Romualda Księżopolskiego (zarząd jednoosobowy).

Skład wspólników i ich udziały nie uległy zmianie w stosunku do roku 2018.

2. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno, zwyczajne zgromadzenie wspólników, które podjęło uchwały w zakresie :

- zatwierdzenia bilansu za rok 2018,

- dokonania podziału zysku za rok 2018,

- pokwitowania pracy zarządu,

3. Spółka w tym okresie prowadziła działalność zgodną z zakresem umowy spółki i rejestrem sądowym, polegającą na świadczeniu usług serwisu informatycznego i

sprzedaży sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

4. Spółka kontynuowała działania związane z rozwijaniem własnego oprogramowania będącego przedmiotem usług, oraz dostosowaniem go do wymagań zmieniających się przepisów i wymagań nowych klientów.

5. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Rok 2019 zakończył się dla spółki dodatnim wynikiem finansowym, wyższym niż w roku 2018. W roku 2019 spółka nie zaciągała kredytów bankowych.

6. Zgromadzenie wspólników zdecydowało o kierowaniu spółką przez zarząd w dotychczasowym składzie

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
1,6
1,6
-2,8
Net sales Indicator description
1,3
1,6
23,6
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,1
0,8
Equity Indicator description
0,5
0,6
0,7
13,9
Total assets Indicator description
0,6
0,6
0,7
12,6
Depreciation Indicator description
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
0,3
-0,3
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,2
0,3
15,2
EBITDA Indicator description
0,2
0,2
16,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,2
16,8
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,2
0,3
15,1
Current assets Indicator description
0,6
0,6
0,7
12,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
34,5
39,2
39,7
0,5
Return on sales (ROS) Indicator description
14
14
16,6
2,6
Equity ratio Indicator description
89,6
90,3
91,3
1
EBITDA margin Indicator description
16,1
15,2
-0,9
Gross profit margin Indicator description
16,4
15,4
18,2
2,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
17
14
-3
Current ratio Indicator description
9,6
10,3
0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,6
-1,4
0,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector