DIGITAL SOLUTIONS CENTER-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 14 / 3A, 30-101 KRAKÓW
TAX ID6772378291
Rate company:
ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Education Primary schools Profile of company DIGITAL SOLUTIONS CENTER-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIGITAL SOLUTIONS CENTER-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6772378291
KRS0000960628
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 14 / 3A, 30-101 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

DIGITAL SOLUTIONS CENTER-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 14 / 3A, 30-101 KRAKÓW

NIP

6772378291
Copy

REGON

122997071
Copy

KRS

0000960628
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ALEJA ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO 14 / 3A, 30-101 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2022-03-18

Date of commencement of economic activity

2022-03-18

Act signature

RDF/407704/22/445

Pkd codes

85.20.Z - Primary education

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

85.10.Z - Pre-primary education

85.51.Z - Out-of-school forms of sports and leisure education

85.52.Z - Out-of-school forms of cultural education

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO PROWADZENIA SPRAW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
MANAGEMENT
Krzysztof Pyzik
Chairman Of The Board, 66 years old
shareholders
Grzegorz Artur Bruski

50% 49 udziałów o łacznej warrości 2.450 zł

Krzysztof Pyzik

50% 49 udziałów o łącznej wartości 2.450 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
206,6
173,3
-16,1
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0,4
-11,5
-3173,4
Liabilities and provisions Indicator description
376,1
354,2
-5,8
Equity Indicator description
-169,4
-180,9
-6,8
Net profit / loss Indicator description
-0,4
-11,5
-3173,4
Current assets Indicator description
33,3
0
-100
%
%
p.p.
Equity ratio Indicator description
-82
-104,4
-22,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector