ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Cosmetics Profile of company MEZOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MEZOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1182105106
KRS0000542308
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WARSZAWSKA 69, 05-082 LUBICZÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MEZOPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WARSZAWSKA 69, 05-082 LUBICZÓW

NIP

1182105106
Copy

REGON

360750506
Copy

KRS

0000542308
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WARSZAWSKA 69, 05-082 LUBICZÓW

Date of registration in KRS

2015-02-05

Date of commencement of economic activity

2015-02-05

Act signature

RDF/347929/21/164

Pkd codes

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Jacek Komasiński
Chairman Of The Board, 39 years old
shareholders
Magdalena Komasińska

ilość udziałów: 50 wartość udziałów łącznie: 2500,00

Jacek Komasiński

ilość udziałów: 50 wartość udziałów łącznie: 2500,00

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 W roku obrotowym 2019 Spółka Mezopharma Sp. z o.o. kontynuowała swoją

dotychczasowa działaność.


Spółka zabiegała o pozyskanie nowych klientów i zacieśniła współpracę z obecnymi.


Wykazany zysk z działalności Spółka zamierza przeznaczyć na pokrycie strat z roku

ubiegłego oraz podwyższenie kapitału zakładowego.


Spółka wywiązywała się z zobowiązań w stosunku do US na bieżąco.


W obecnym roku Spółka będzie kontynuować działalność prowadzącą do osiągania

wyższych wyników finansowych,


W roku 2019 uzyskano następujące wyniki finansowe:

- Bilans wykazujący aktywa i pasywa o wartości: 60.130,18 PLN

- Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości: 64.002,79 PLN


Spółka dokonała działań celem dalszego rozwoju.

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download odt

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector