MED UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. JULIUSZA LEA 12A / 5, 30-048 KRAKÓW
TAX ID6772430749
Rate company:
ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medical services General practitioners Profile of company MED UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MED UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6772430749
KRS0000714948
Share capital1,000,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. JULIUSZA LEA 12A / 5, 30-048 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MED UP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JULIUSZA LEA 12A / 5, 30-048 KRAKÓW

NIP

6772430749
Copy

REGON

369297050
Copy

KRS

0000714948
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. JULIUSZA LEA 12A / 5, 30-048 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2018-01-19

Date of commencement of economic activity

2018-01-19

Act signature

RDF/382120/22/361

Pkd codes

86.21.Z - General medical practice activities

58.29.Z - Other software publishing

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.23.Z - Dental practice activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.D - Paramedical activities

93.12.Z - Activities of sports clubs

93.13.Z - Operation of fitness facilities

93.19.Z - Other sports activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH CZYNNOŚCI PRAWNYCH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWUOSOBOWA REPREZENTACJA WYMAGANA JEST W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH SKUTKUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ
MANAGEMENT
Zbigniew Ludwik Gowin
Chairman Of The Board, 36 years old
shareholders
Zbigniew Ludwik Gowin

87 udziałów o łącznej wartości 870.000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
778,5
778,5
778,5
0
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-271,7
0
-271,7
Liabilities and provisions Indicator description
50,2
50,2
50,2
0
Equity Indicator description
728,3
728,3
728,3
0
Net profit / loss Indicator description
-271,7
0
-271,7
Current assets Indicator description
31,9
31,9
31,9
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-37,3
0
-37,3
-37,3
Equity ratio Indicator description
93,5
93,5
93,5
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector