ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Water freight Profile of company MBM SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MBM SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8341892601
KRS0000872296
Share capital6,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LEŚNA 4A, 99-416 BEDNARY
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MBM SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LEŚNA 4A, 99-416 BEDNARY

NIP

8341892601
Copy

REGON

387784378
Copy

KRS

0000872296
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LEŚNA 4A, 99-416 BEDNARY

Date of registration in KRS

2020-12-28

Date of commencement of economic activity

2020-12-28

Act signature

LD.XX NS-REJ.KRS/32834/20/540/REGON

Pkd codes

52.29.C - Other transportation agencies activities

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

46.1 - Wholesale on a fee or contract basis

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.29.A - Sea transportation agencies activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWĄZAŃ, KTÓRYCH JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ KAŻDEGO Z NIECH PRZEKRACZA KWOTĘ 20.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. 3. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY, DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁOTYCH(SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) MOŻLIWE JEST, POZA PRZYPADKIEM JAK W UST. 2, ŁĄCZNE DZIAŁANIE JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTA.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Bogumił Olczak
Member Of The Board, 56 years old
Marta Pikora
Chairman Of The Board, 37 years old
shareholders
Marta Pikora

33.33% 20 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 złotych.

Bogumił Olczak

33.33% 20 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 złotych.

Monika Olczak

33.33% 20 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 złotych.

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector