MAX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WROCŁAWSKA 112, 58-100 ŚWIDNICA
TAX ID8842744797
Rate company:
MAX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8842744797
KRS0000419126
Share capital200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WROCŁAWSKA 112, 58-100 ŚWIDNICA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MAX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WROCŁAWSKA 112, 58-100 ŚWIDNICA

NIP

8842744797
Copy

REGON

021866766
Copy

KRS

0000419126
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WROCŁAWSKA 112, 58-100 ŚWIDNICA

Date of registration in KRS

2012-04-24

Date of commencement of economic activity

2012-04-24

Act signature

RDF/517411/23/544

Pkd codes

42.11.Z - Works related to construction of roads and motorways

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

43.21.Z - Electrical installation

43.29.Z - Other construction installation

43.31.Z - Plastering

43.32.Z - Joinery installation

43.33.Z - Floor and wall covering

43.34.Z - Painting and glazing

43.91.Z - Roofing activities

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU - ZAWSZE MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEDNAKŻE PRZY ZAWIERANIU UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ (W TYM KREDYTÓW) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200.000,00 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Adrian Kamil Buczek
Chairman Of The Board, 35 years old
shareholders
Maciej Bogdan Sobczak

30% 1200 udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) o łącznej wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

Edyta Małgorzata Olszewska

70% 2800 udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) o łącznej wysokości 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,4
1
-27,8
Liabilities and provisions Indicator description
1,8
1,6
-9,8
Equity Indicator description
0,2
0,5
187,2
Total assets Indicator description
1,9
2,1
8,2
Depreciation Indicator description
0,4
0,1
-79,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
-31,7
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,2
-19,7
EBITDA Indicator description
0,6
0,3
-55,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
0,2
-19,9
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,2
-17,1
Current assets Indicator description
1,8
2
9,8
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
125,9
36,3
-89,6
Return on sales (ROS) Indicator description
15,6
17,9
2,3
Equity ratio Indicator description
9,1
24,2
15,1
EBITDA margin Indicator description
40,8
25
-15,8
Gross profit margin Indicator description
16,1
17,9
1,8
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
451
539
88
Current ratio Indicator description
1
1,3
0,3
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,1
-0,1
0
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download odt

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector