MARCONI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KATOWICKA 121/123, 95-030 RZGÓW
TAX ID7282727129
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Vehicle parts and accessories Profile of company MARCONI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARCONI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7282727129
KRS0000332889
Share capital250,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KATOWICKA 121/123, 95-030 RZGÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

MARCONI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KATOWICKA 121/123, 95-030 RZGÓW

NIP

7282727129
Copy

REGON

100709920
Copy

KRS

0000332889
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KATOWICKA 121/123, 95-030 RZGÓW

Date of registration in KRS

2009-07-06

Date of commencement of economic activity

2009-07-06

Act signature

RDF/448573/22/778

Pkd codes

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46.1 - Wholesale on a fee or contract basis

46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies

71.20.B - Other technical testing and analysis


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MANAGEMENT
Thomas Gerhardus Martin
Chairman Of The Board, 55 years old
shareholders

100% 250 udziałów o łącznej wysokości 250.000,00 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

WPROWADZENIE

Spółka została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 22 czerwca 2009 roku.

Zakres działalności Marconi Trading Sp. z o.o. obejmuje sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów

samochodowych oraz obsługę tachografów.


BADANIA I ROZWÓJ

Spółka nie prowadzi żadnych badań rozwojowych.


OCHRONA ŚRODOWISKA

Spółka spełnia normy środowiskowe wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.


PERSONEL

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 1 pracownika w przeliczeniu na pełen etat.


SYTUACJA FINANSOWA

Źródłem finansowania majątku Spółki jest kapitał własny oraz obcy. Kapitały własne na dzień

31 grudnia 2019 roku dzielą się na kapitał zakładowy (podstawowy) w wysokości 250 000,00 zł,

pozostałe kapitały rezerwowe w kwocie 104 021,47 zł, stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 255 865,66 zł

oraz stratę netto za bieżący rok obrotowy w kwocie 25 875,19 zł. Kapitały obce na dzień 31 grudnia 2019

roku stanowią 75,5% wartości aktywów. Dla porównania wskaźnik ten na dzień 31 grudnia 2018 roku

wynosił 94,3%.


PLANY ROZWOJOWE

Spółka systematycznie rozwija prowadzoną przez siebie działalność, poszukując nowych źródeł dostał

i punktów zbytu.


RYZYKO

Spółka w trakcie swojej działalności narażona jest na ryzyko walutowe (rozliczenia z niektórymi

kontrahentami prowadzone są w walucie obcej).


ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia po dniu bilansowym.


NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2019 roku Spółka nie nabywała udziałów

własnych.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
9,6
3,9
0,4
-89,1
Liabilities and provisions Indicator description
1,6
0,2
0
-78,9
Equity Indicator description
0,1
0,1
0,2
114,4
Total assets Indicator description
1,7
0,3
0,2
-31,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,1
0,1
-41,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
-73,4
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
-0
0,1
564,3
EBITDA Indicator description
-0,1
0
0,1
723
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
-0
0,1
6374,2
Current assets Indicator description
1,6
0,2
0,2
12,4
Net profit / loss Indicator description
-0,1
-0
0,1
419,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-135,6
-35,8
53,4
89,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-1,4
-0,7
19,2
19,9
Equity ratio Indicator description
5,7
24,5
76,8
52,3
EBITDA margin Indicator description
-0,8
0,4
33,5
33,1
Gross profit margin Indicator description
-1,4
-0,8
32,5
33,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
61
20
39
19
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xades

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download docx

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector