MAKPOL RECYKLING
Oleska 20, 42-700 Lubliniec
TAX ID5751856282
Rate company:
MAKPOL RECYKLING
TAX ID5751856282
Share capital1,627,100.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Oleska 20, 42-700 Lubliniec

Register Data

Full name

"MAKPOL RECYKLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. INWESTYCYJNA 2, 42-700 LUBLINIEC

NIP

5751856282
Copy

REGON

241236138
Copy

KRS

0000331975
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-02-13

Register Address

UL. INWESTYCYJNA 2, 42-700 LUBLINIEC

Date of registration in KRS

2009-06-24

Date of commencement of economic activity

2009-06-24

Act signature

RDF/420463/22/806

Pkd codes

38.32.Z - Recovery of sorted materials

19.20.Z - Manufacture and processing ofrefind petroleum products

22.29.Z - Manufacture of other plastic products

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

38.21.Z - Treatment and disposal of non-hazardous waste

39.00.Z - Remediation activities and other waste management services

46.72.Z - Wholesale of metals and metal ores

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWODUJE POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH), DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Robert Kościelniak
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Henryk Polak

31.308 udziałów o łącznej wysokości 1.565.400,00 zł

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
14,2
15
31,8
111,8
Liabilities and provisions Indicator description
20,4
26,7
31,9
19,3
Equity Indicator description
5,3
4,6
6,1
32,7
Total assets Indicator description
25,8
31,4
38
21,3
Cash and cash equivalents Indicator description
3
0,2
0,8
279
Depreciation Indicator description
1,2
1,4
2,4
69,5
Gross profit / loss Indicator description
1,2
-0,7
2,1
389,6
EBITDA Indicator description
3,2
1,3
5,7
348,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
2
-0,1
3,3
2433,9
Current assets Indicator description
11,1
7,5
12,2
64,2
Net profit / loss Indicator description
0,9
-0,7
1,5
308,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,7
-15,7
24,6
40,3
Return on sales (ROS) Indicator description
6,3
-4,8
4,7
9,5
Equity ratio Indicator description
20,7
14,7
16,1
1,4
EBITDA margin Indicator description
22,6
8,5
17,9
9,4
Gross profit margin Indicator description
8,5
-4,8
6,6
11,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
169
79
121
42
Current ratio Indicator description
0,7
0,7
0,7
0
Net debt to EBITDA Indicator description
1
12,5
2,6
-9,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector