LOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WOJSKA POLSKIEGO 136 F, 41-208 SOSNOWIEC
TAX ID6443549662
Rate company:
ALEO.com Companies Chemistry Cosmetic chemistry Profile of company LOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6443549662
KRS0000791196
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WOJSKA POLSKIEGO 136 F, 41-208 SOSNOWIEC

Categories

Main category
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

LOYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WOJSKA POLSKIEGO 136 F, 41-208 SOSNOWIEC

NIP

6443549662
Copy

REGON

383644605
Copy

KRS

0000791196
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WOJSKA POLSKIEGO 136 F, 41-208 SOSNOWIEC

Date of registration in KRS

2019-06-14

Date of commencement of economic activity

2019-06-14

Act signature

RDF/446575/22/401

Pkd codes

20.42.Z - Manufacture of perfumes and toilet preparations

22.23.Z - Manufacture of builders’ ware of plastic

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

49.41.Z - Freight transport by road

74.10.Z - Specialised design activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Wacław Dereń
Chairman Of The Board, 57 years old
shareholders
Wacław Dereń

100% 100 udziałów o łącznej wartości 5000,00 pln

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie z działalności

 „Loya" Sp. z o.o.

w roku 2019 Charakterystyka jednostki


 Spółka „Loya" Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnwcu , ul. Wojska Polskiego 136f

 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną.

 Spółka została utworzona 12 czerwca 2019 r., zaś postanowieniem z

 14-06-2019 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

 prowadzonego przez X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

 Sądowego w Katowicach, pod numerem 0000791196

 Wspólnicy spółki z o.o. w 2019 roku to

 Wacław Dereń z całościowym pakietem udziałów w ręku tj 100% zł


 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000 zł


 Spółka nie posiada oddziałów.


 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi

2. Sprzedaż

 Spółka w 2019 roku nie uzyskała przychodów ze sprzedaży

 Strata z działalności podstawowej wyniosła zatem 2 189,09


3. Finansowanie

 Kapitał własny Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5 000,00 zł.


4. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki

 W 2020 roku Spółka dołoży wszelkich starań aby pokryć stratę i wygenerować

 większe przychody przy minimalizacji kosztów oraz umocnić swoją pozycję na

 rynku, na którym działa.

Sporządzono:


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
2,8
5,5
94,3
Total operating revenue Indicator description
0
0,8
-∞
Gross profit / loss Indicator description
-2,2
-2,7
-21,3
Liabilities and provisions Indicator description
0
5,3
-∞
Equity Indicator description
2,8
0,2
-94,5
Current assets Indicator description
2,8
5,5
94,3
Net profit / loss Indicator description
-2,2
-2,7
-21,3
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-77,9
-1717
-1639,1
Return on sales (ROS) Indicator description
-316,5
Gross profit margin Indicator description
-316,5
Equity ratio Indicator description
100
2,8
-97,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector