Logopak East sp. z o.o.
Serwituty 23, 02-233 Warszawa
TAX ID1230005510
Rate company:
Logopak East sp. z o.o.
TAX ID1230005510
KRS0000240550
Share capital2,650,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Serwituty 23, 02-233 Warszawa

Website

http://logopakeast.pl

About us

This text has been translated automatically

Logopak's products are available on the Polish market already at 1997. Our company is the official representative of the German manufacturer of printing and labeling systems - Logopak Systeme, not only in Poland, but also in neighboring countries of Central and Eastern Europe.
The main area of our company's activity is the marking of products and goods. Thanks to many years of experience, we can offer you perfect solutions that will be tailored to your needs and meet your expectations.

Our offer for logistics includes, among others:

- printing and labeling systems (labellers, self-adhesive label printers)
- software used to track production and efficient warehouse management,
- radio terminals and radio network (industrial radio terminals, mobile devices for storage, barcode readers, radio networks)

We also encourage you to familiarize yourself with our second product line which are specialized devices for detecting foreign bodies found in various products, including food.

While composing the company's offer, we reached for the most modern technology possibilities, allowing us to provide our clients with products that meet their expectations.

Register Data

Full name

LOGOPAK EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SERWITUTY 23, 02-233 WARSZAWA

NIP

1230005510
Copy

REGON

002156226
Copy

KRS

0000240550
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2018-10-09

Register Address

UL. SERWITUTY 23, 02-233 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2005-09-01

Date of commencement of economic activity

2005-09-01

Act signature

RDF/493948/23/880

Website

http://logopakeast.pl

Pkd codes

26.20.Z - Manufacture of computers and peripheral equipment

26.11.Z - Manufacture of electronic components

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.13.Z - Repair and maintenance of electronic and optical equipment

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1)CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, 2)DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
MANAGEMENT
Marek Jacek Marzec
Member Of The Board, 71 years old
shareholders
LOGOPAK SYSTEME GMBH & CO KG

50% 26500 udziałów o łącznej wysokości 1325000,- złotych

50% 26500 udziałów o łącznej wartości 1.325.000,00 złotych

proxies
Ewa Małgorzata Marzec
spontaneous, 73 years old
Aleksandra Maja Celuch
spontaneous, 42 years old
Michał Robert Celuch
spontaneous, 41 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2019 ROK

FIRMY Logopak East Spółka z o.o.


Niniejsze sprawozdanie, które Zarząd sporządza na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 września

1994 roku o rachunkowości, obejmuje istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej

Firmy Logopak East Spółka z o o., zwana dalej Spółką.


Firma Logopak East Spółka z o.o. istnieje na rynku gospodarczym od 01 kwietnia 2008 roku.

Obecnie właścicielami Logopak East Spółka z o.o. są Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA-

BIS" Spółka z o.o., które posiada 26.500 udziałów o wartości 1.325.000,00 złotych i firma Logopak

Systeme GmbH&Co KG, która również posiada 26.500 udziałów o wartości 1.325.000 złotych. Zmiany

właścicielskie miały miejsce w 2011 roku - firma Logopak Systeme, której właścicielem był Chris

Hastings-Long została przekształcona w firmę Logopak Systeme GmbH&Co KG, a następnie

sprzedana spółce Possehl, która jest częścią międzynarodowego koncernu.

Na koniec 2019 roku Spółka reprezentowana była przez:

1. Marek Marzec — Członek Zarządu (Zarząd Spółki).

2. Ewa Marzec — prokurent.


Działalność, którą prowadzi Spółka, jest sklasyfikowana w PKD pod numerem 4666Z, a konkretnie jest

to branża urządzeń znakujących.

Sprzedawane maszyny znajdują szczególne zastosowanie w szybko rozwijającym się sektorze

trwałego znakowania produktów i opakowań. Ponadto znakowanie ma istotne znaczenie w trudnej

dyscyplinie, jaką jest logistyka, która jest bardzo mocno skomputeryzowana. To głównie znakowanie

palet i małych opakowań zbiorczych jest w wielu branżach bardzo dynamicznie rozwijającym się

kierunkiem, bez którego bardzo trudno wyobrazić sobie magazynowanie, transport i identyfikację

produktu. Spółka sprzedaje również terminale radiowe, drukarki Zebra oraz różne urządzenia

powiązane z systemami identyfikacji produktów, sama tworzy oprogramowanie magazynowe i

specjalistyczne oprogramowanie dedykowane. Ponadto powstał dział kontroli jakości produktów,

oferujący doradztwo i sprzedaż urządzeń do wykrywania zanieczyszczeń w produktach z

wykorzystaniem technologii X-ray lub pola magnetycznego.

Najnowszymi produktami w ofercie są wagi dynamicznie, które współpracują z systemami detekcji

ciał obcych, dzięki czemu nasze rozwiązania są kompleksowe.


Działalność gospodarczą Spółka prowadzi w budynku biurowym, którego jest właścicielem.

Powierzchnia użytkowa budynku zajmowanego przez Spółkę wynosi 1371 m2. W tej powierzchni

Spółka wykorzystuje magazyn o powierzchni 93 m2 oraz część pomieszczeń biurowo-produkcyjnych.

Oddanie inwestycji do użytku zbiegło się z podjęciem decyzji o tym, że część pomieszczeń biurowych i

magazynowych przeznaczona będzie pod najem. Decyzja ta powoduje racjonalne zarządzanie

kosztami stałych przyłączy tzw. mediów oraz wydatków na konserwację i w ten sposób utrzymanie

obiektu jest na wysokim poziomie.


Spółka prowadzi działalność produkcyjną — produkcję etykiet samoprzylepnych. Zwiększający się

asortyment etykiet jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku.


Od 2010 roku Spółka prowadzi naprawę głowic drukujących maszyn Logopak i wciąż rozwija tę część

biznesu.

Od roku 2014 firma wprowadziła do swojego port folio nowy produkt — urządzenie X-ray firmy

Mekitec przeznaczone do wykrywania zanieczyszczeń w produktach, którego sprzedaż rośnie

w ostatnich latach. W 2016 r. oferta została uzupełniona o detektory metali firmy Fortress

Technology oraz systemy kontroli wagi produktu firmy Packital, które można zintegrować

z detektorami. W roku 2017 zostały sprzedane i zainstalowane pierwsze urządzenia tego typu.


W roku 2018 spółka uzupełniła portfolio produktów o wagi dynamiczne produkcji włoskiej firmy Dini

Argeo. W roku 2019 została również nawiązana współpraca z koreańskim producentem systemów

X-ray, firmą Xavis CO. Ltd. Rozwój asortymentu wpłynął na wzrost liczby realizowanych projektów

i potrzebę zwiększenia zatrudnienia, zwłaszcza w dziale technicznym.


Spółka działa nie tylko na terenie Polski. Na rynka zagranicznych w 2019 roku działała poprzez stale

rozbudowywaną sieć partnerów w takich krajach, jak: Rosja, Czechy i Słowacja, Rumunia.


Spółka zakończyła rok finansowy 2019 zyskiem netto w wysokości 1 076 025,70 zł i bilansem

o sumie po stronie aktywów i pasywów równej 11 506 617,20 zł.


Warszawa, dnia 15.06.2020


Członek Zarządu

Marek MarzecFinancial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
16,9
17,2
19
10,3
Liabilities and provisions Indicator description
3,5
5,1
5,4
6,6
Equity Indicator description
8
9,3
10,9
17,3
Total assets Indicator description
11,5
14,4
16,3
13,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
3
3
-1,7
Depreciation Indicator description
0,2
0,2
0,2
2,6
Gross profit / loss Indicator description
1,3
1,6
1,9
17,5
EBITDA Indicator description
1,7
2
2,1
8,3
Current assets Indicator description
5,5
8,5
10,6
25,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,5
1,7
1,9
9
Net profit / loss Indicator description
1,1
1,3
1,6
24,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
13,4
13,9
14,7
0,8
Return on sales (ROS) Indicator description
6,4
7,5
8,4
0,9
Equity ratio Indicator description
69,5
64,5
66,7
2,2
EBITDA margin Indicator description
9,9
11,4
11,2
-0,2
Gross profit margin Indicator description
7,9
9,2
9,8
0,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
46
75
63
-12
Current ratio Indicator description
1,9
1,9
2,2
0,3
Net debt to EBITDA Indicator description
0,2
-0,5
-0,8
-0,3
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector