ALEO.com Companies Company services Other services Profile of company "LKP RACHUNKOWOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"LKP RACHUNKOWOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7123273383
KRS0000431976
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WOJCIECHOWSKA 15, 20-704 LUBLIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"LKP RACHUNKOWOŚĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WOJCIECHOWSKA 15, 20-704 LUBLIN

NIP

7123273383
Copy

REGON

061457284
Copy

KRS

0000431976
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WOJCIECHOWSKA 15, 20-704 LUBLIN

Date of registration in KRS

2012-09-04

Date of commencement of economic activity

2012-09-04

Act signature

RDF/328039/21/894

Pkd codes

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

68 - Real estate activities

69 - Legal and accounting activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Małgorzata Starownik
Chairman Of The Board, 31 years old
shareholders
Krzysztof Smaga

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 2 500,00 zł

Jacek Piotr Jaroszyński

50% 50 udziałów o łącznej wysokości 2 500,00 zł

proxies
Krzysztof Smaga
joint procedure: for the representation of companies, the joint of two projects jointly is necessary, 51 years old
Jacek Piotr Jaroszyński
joint procedure: for the representation of companies, the joint of two projects jointly is necessary, 56 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
6,7
6,7
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0,7
0,7
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
Equity Indicator description
6,7
6,7
0
Current assets Indicator description
0,7
0,7
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
0
Equity ratio Indicator description
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector