ALEO.com Companies Company services HR and payroll services Recruitment Profile of company LIDER WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
LIDER WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8842774350
KRS0000666644
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 4 / 7, 58-371 BOGUSZÓW-GORCE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

LIDER WORKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 4 / 7, 58-371 BOGUSZÓW-GORCE

NIP

8842774350
Copy

REGON

366717355
Copy

KRS

0000666644
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 4 / 7, 58-371 BOGUSZÓW-GORCE

Date of registration in KRS

2017-03-02

Date of commencement of economic activity

2017-03-02

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/4303/18/815

Pkd codes

78.30.Z - Other human resources provision

43.39.Z - Other building completion and finishing

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

49.41.Z - Freight transport by road

69 - Legal and accounting activities

96 - Other personal service activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Tomasz Krzysztof Bień
Member Of The Board, 23 years old
shareholders
Tomasz Krzysztof Bień

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector