LC sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 29, 33-100 Tarnów
TAX ID9372237950
Rate company:
LC sp. z o.o.
TAX ID9372237950
KRS0000152867
Share capital456,300.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Przemysłowa 29, 33-100 Tarnów

Register Data

Full name

LC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PRZEMYSŁOWA 29, 33-100 TARNÓW

NIP

9372237950
Copy

REGON

072278788
Copy

KRS

0000152867
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-02-11

Register Address

UL. PRZEMYSŁOWA 29, 33-100 TARNÓW

Date of registration in KRS

2003-03-10

Date of commencement of economic activity

2003-03-10

Act signature

RDF/510857/23/901

Pkd codes

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

27 - Manufacture of electrical equipment

28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

41 - Construction of buildings

42 - Civil engineering

43 - Specialised construction activities

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

52 - Warehousing and support activities for transportation

77 - Rental and leasing activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (W SYTUACJI JEGO POWOŁANIA).
MANAGEMENT
Jan Kostyrzewski
Chairman Of The Board, 27 years old
shareholders
Waldemar Madura

50% 4563 udziałów o łącznej wartości 456.300,00 zł - udziały pozostają we współwłasności łącznej artura kostyrzewskiego i waldemara madury jako wspólników spółki cywilnej kim nieruchomości a. kostyrzewski w. madura s.c. w tarnowie - razem ze wspólnikiem arturem kostyrzewskim

Artur Kostyrzewski

50% 4563 udziałów o łącznej wartości 456.300,00 zł - udziały pozostają we współwłasności łącznej artura kostyrzewskiego i waldemara madury jako wspólników spółki cywilnej kim nieruchomości a. kostyrzewski w. madura s.c. w tarnowie - razem ze wspólnikiem waldemarem madurą

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
9,9
12,8
13,7
6,5
Liabilities and provisions Indicator description
1,4
2,7
2,4
-10,8
Equity Indicator description
2,1
2,8
3,3
19,2
Total assets Indicator description
3,6
5,4
5,7
4,5
Depreciation Indicator description
0
0,1
0,1
9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,9
2,2
0,2
-91,6
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,9
1
12,4
EBITDA Indicator description
0,5
1
1,1
13,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,9
1
13,7
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,7
0,8
10,5
Current assets Indicator description
3,4
5,2
5,4
4,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
16,1
25,4
23,5
-1,9
Return on sales (ROS) Indicator description
3,5
5,5
5,7
0,2
Equity ratio Indicator description
60,1
51,1
58,3
7,2
EBITDA margin Indicator description
4,9
7,5
8
0,5
Gross profit margin Indicator description
4,4
6,9
7,3
0,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
53
76
11
-65
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector