"L & W PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PLAC BATOREGO 3, 70-207 SZCZECIN
TAX ID8522317680
Rate company:
ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Design services Profile of company "L & W PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"L & W PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8522317680
KRS0000113313
Share capital33,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PLAC BATOREGO 3, 70-207 SZCZECIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"L & W PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PLAC BATOREGO 3, 70-207 SZCZECIN

NIP

8522317680
Copy

REGON

812095822
Copy

KRS

0000113313
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PLAC BATOREGO 3, 70-207 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2002-05-23

Date of commencement of economic activity

2002-05-23

Act signature

RDF/490839/23/810

Pkd codes

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
MANAGEMENT
Ryszard Wronkowski
Vice President, 83 years old
shareholders
Ryszard Wronkowski

50% 33 udziały o łącznej wysokości 16.500 zł (szesnaście tysięcy pięćset złotych)

Andrzej Lorek

50% 33 udziały o łącznej wartości 16.500,00 złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
434,7
365,4
244,6
-33,1
Total operating revenue Indicator description
169,3
166,8
168,5
1
Gross profit / loss Indicator description
-54,2
-66,6
-143,4
-115,4
Liabilities and provisions Indicator description
85
64,3
86,9
35
Equity Indicator description
349,7
301,1
157,7
-47,6
Current assets Indicator description
272,5
203,3
242,5
19,3
Net profit / loss Indicator description
-54,2
-66,6
-143,4
-115,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-15,5
-22,1
-90,9
-68,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-32
-39,9
-85,1
-45,2
Gross profit margin Indicator description
-32
-39,9
-85,1
-45,2
Equity ratio Indicator description
80,4
82,4
64,5
-17,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector