ALEO.com Companies Energy, fuel, media Electricity Production of electricity Profile of company KRUPY WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRUPY WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5213507961
KRS0000318433
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. GOTARDA 9, 02-683 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

KRUPY WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GOTARDA 9, 02-683 WARSZAWA

NIP

5213507961
Copy

REGON

141654784
Copy

KRS

0000318433
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. GOTARDA 9, 02-683 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2008-11-26

Date of commencement of economic activity

2008-11-26

Act signature

RDF/293781/21/291

Pkd codes

35.11.Z - Production of electricity

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

35.12.Z - Transmission of electricity

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

35.21.Z - Manufacture of gaseous fuels

35.22.Z - Distribution of gaseous fuels through mains

35.23.Z - Trade of gaseous fuels through mains

42 - Civil engineering

64.92.Z - Other credit granting


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Marek Henry Śmigielski
Vice President, 48 years old
Agnieszka Elżbieta Pawlik
Chairman Of The Board, 41 years old
proxies
Robert Jacek Hadło
with vice president total or other proxy, 49 years old
Michael Courtney
total

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
10,3
14
17,7
26,4
Liabilities and provisions Indicator description
89
84,9
79,4
-6,6
Equity Indicator description
20,2
21,3
29,7
39,5
Total assets Indicator description
109,2
106,2
109,1
2,7
Depreciation Indicator description
4,4
4,4
4,4
0,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0,7
3,6
4,8
34,9
Gross profit / loss Indicator description
-4
1,3
7,2
433,8
EBITDA Indicator description
4,8
8,9
13,9
55,6
Net profit / loss Indicator description
-4,8
1,1
8,4
670,2
Current assets Indicator description
6,5
7,8
12,5
60,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
4,6
9,5
108,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-23,5
5,1
28,3
23,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-46,2
7,8
47,7
39,9
Equity ratio Indicator description
18,5
20
27,2
7,2
EBITDA margin Indicator description
46,4
63,8
78,6
14,8
Gross profit margin Indicator description
-38,5
9,6
40,5
30,9
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
2704
1894
1355
-539
Current ratio Indicator description
0,1
0,1
0,2
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
15,8
7,7
4,3
-3,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector