KORAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. EMAUS 7 / 6, 30-201 KRAKÓW
TAX ID9451360188
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company KORAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KORAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9451360188
KRS0000182737
Share capital916,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. EMAUS 7 / 6, 30-201 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

KORAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. EMAUS 7 / 6, 30-201 KRAKÓW

NIP

9451360188
Copy

REGON

351031550
Copy

KRS

0000182737
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. EMAUS 7 / 6, 30-201 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2003-12-16

Date of commencement of economic activity

2003-12-16

Act signature

RDF/397074/22/783

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.10.Z - Buying and selling of own real estate


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Maria Jolanta Rudziewicz
Chairman Of The Board, 67 years old
shareholders
Maria Jolanta Rudziewicz

83.36% 1528 udziałów o łącznej wysokości 764.000,00 zł

Piotr Mariusz Rudziewicz

16.64% 305 udziałów o łącznej wysokości 152.500,00 zł

proxies
Piotr Mariusz Rudziewicz
spontaneous prokura, 40 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,3
0,5
0,4
-6,6
Liabilities and provisions Indicator description
0,9
0,7
0,5
-24,6
Equity Indicator description
1,2
1,2
1,3
6,8
Total assets Indicator description
2,1
2
1,9
-4,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,1
1778,6
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
-31
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,1
0,1
63,6
EBITDA Indicator description
0,5
0,2
0,2
2,7
Current assets Indicator description
0,1
0
0,1
131,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,1
0,1
34,4
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,1
0,1
47,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
27,8
4,6
6,4
1,8
Return on sales (ROS) Indicator description
99,5
12,4
19,5
7,1
Equity ratio Indicator description
57,2
63
70,7
7,7
EBITDA margin Indicator description
148,4
35,9
39,5
3,6
Gross profit margin Indicator description
112,5
12,4
21,7
9,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
358
200
184
-16
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector