KONCEPT j.v. SP. z o.o.
ul.Brochowska 23, 52-019 Wrocław
TAX ID8991017430
Phone+48713416924
Rate company:
KONCEPT j.v. SP. z o.o.
TAX ID8991017430
Share capital142,500.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

ul.Brochowska 23, 52-019 Wrocław

Phone number

+48713416924

Website

http://www.centrum-drewna.pl

Branches

Skład Drewna Sobótka

Tartaczna 1, 55-050 Sobótka
+48713162605
+48713162103

Skład Drewna Gryfów Śląski

Rzeczna 19 A (wjazd od ul. Wojska Polskiego), 59-620 Gryfów Śląski
757814585101
+48602716783

About us

This text has been translated automatically

Since 2004, the Wrocław Wood Center has been offering its clients construction timber and a wide range of other wood industry products from domestic and foreign producers. Our offer includes not only traditional wood materials such as: lumber, squares, patches but also highly processed products - OSB boards, plywood, fiber board and planed products - soffit, façade board, natural floors, terrace boards. Our motto is to constantly improve the wood trade culture. To this end, we have created the right conditions for its storage and display. We store almost the entire range under the roof on high storage racks. The halls and maneuvering area are lined with concrete blocks. We strive to constantly expand our offer and maintain continuity of supply. Anyone who visits our warehouse should buy the materials needed from him. We also propose using standard ones in Europe and, still new in us, construction materials for general and passive buildings of KVH, BSH type.

In August 2009, we expanded our offer to dried leaf and conifer wood as well as exotic wood. We offer these products at the Wood Center "ELFPOL" in Sobótka, 30 km south of Wrocław. The entire building program, soffits, elevation and terrace boards and plate products are also on sale.

From 2014 we have opened a point in Gryfów Śląski

Activity type

wholesaler, distributor

Register Data

Full name

"KONCEPT J.V." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TARTACZNA 1, 55-050 SOBÓTKA

NIP

8991017430
Copy

REGON

930691122
Copy

KRS

0000165579
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-07-08

Register Address

UL. TARTACZNA 1, 55-050 SOBÓTKA

Date of registration in KRS

2003-06-25

Date of commencement of economic activity

2003-06-25

Act signature

RDF/414705/22/211

Website

http://www.centrum-drewna.pl

Pkd codes

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

16.10.Z - Sawmilling and planing of wood

16.23.Z - Manufacture of other builders' carpentry and joinery

16.29.Z - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.32.Z - Joinery installation

43.39.Z - Other building completion and finishing

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.69.Z - Wholesale of other machinery and equipment

47.78.Z - Other retail sale of new goods in specialised stores


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Richard Aleksander Ludwicki
Chairman Of The Board, 64 years old
shareholders
Marcin Himmel

21.05% 60 (sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy) złotych

Richard Ludwicki

68.42% 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wysokości 97.500 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych

Bogusław Jan Wnęk

10.53% 30 (trzydzieści) udziałów o łącznej wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych)

proxies
Bogusław Jan Wnęk
spontaneous, 64 years old
Marcin Himmel
spontaneous prokura, 36 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

W roku sprawozdawczym, który trwał od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Spółka w dalszym

ciągu prowadziła bieżącą działalność gospodarczą, koncentrując się przede wszystkim na handlu

tarcicą i współpracy gospodarczej z zagranicą.

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2019 Spółka odnotowała zysk netto w wysokości

70 089,37 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dziewięć 37/100 zł.).

Do powstania zysku przyczyniły się, w szczególności :

    - koniunktury w branży budowlanej;

    - intensyfikacja działań marketingowych Zarządu;

    - dalszy rozwój nowych rynków sprzedaży w Gryfowie Śląskim i Sobótce, (woj. dolnośląskie)

Spośród istotnych dla Spółki działań Zarządu w 2019 r. wskazać należy na pozyskanie nowych ,

korzystnych źródeł zaopatrzenia w nowoczesne produkty

Wskazane wyżej okoliczności pozwoliły na utrzymanie tendencji przychodowej w Spółce_

W nadchodzących latach Spółka planuje kontynuować bieżącą działalność gospodarczą i rozwijać

ofertę handlową na nowe towary. W 2020 r. Spółka planuje przeniesienie siedzimy z Wrocławia do

miejscowości Sobótka, z uwagi na zakupienie nieruchomości , na której prowadzi działalność oraz

koncentrację aktywności Spółki w tej miejscowości.

Spółka nie posiada oddziałów ani innych, podobnych samodzielnie bilansujących się jednostek.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
8,3
8,5
8,9
4,4
Liabilities and provisions Indicator description
2,7
2,7
2,8
2,7
Equity Indicator description
1,1
1,1
1,1
-3,4
Total assets Indicator description
3,7
3,9
3,9
0,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,2
0,1
-28,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
14
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-51,6
EBITDA Indicator description
0,2
0,2
0,2
-19,1
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,1
0
-55,5
Current assets Indicator description
3
3,1
3
-5,8
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,2
0,1
-25,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
5,2
6,1
2,8
-3,3
Return on sales (ROS) Indicator description
0,7
0,8
0,4
-0,4
Equity ratio Indicator description
28,8
29,5
28,2
-1,3
EBITDA margin Indicator description
1,9
2,2
1,7
-0,5
Gross profit margin Indicator description
0,9
1,1
0,5
-0,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
114
114
93
-21
Current ratio Indicator description
1,1
1,2
1,3
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
9,4
7,2
11,4
4,2
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download xml
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector