GRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WESOŁA 46, 42-233 RADOSTKÓW-KOLONIA
TAX ID8982206663
Rate company:
ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Metal Coating Profile of company GRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8982206663
KRS0000500624
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WESOŁA 46, 42-233 RADOSTKÓW-KOLONIA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

GRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WESOŁA 46, 42-233 RADOSTKÓW-KOLONIA

NIP

8982206663
Copy

REGON

022384638
Copy

KRS

0000500624
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WESOŁA 46, 42-233 RADOSTKÓW-KOLONIA

Date of registration in KRS

2014-03-05

Date of commencement of economic activity

2014-03-05

Act signature

RDF/429944/22/739

Pkd codes

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.24.Z - Wholesale of hides, skins and leather

46.37.Z - Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

96.02.Z - Hairdressing and other beauty treatment


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MANAGEMENT
Bartłomiej Bartelak
President Of The Board, 38 years old
shareholders
Bartłomiej Bartelak

1980 (jeden tysiąc dziewięćset osiemset) udziałów o wartości 99.000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
100
100
0
Cash and cash equivalents Indicator description
100
100
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
Equity Indicator description
100
100
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
Current assets Indicator description
100
100
0
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
0
Equity ratio Indicator description
100
100
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector