KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI...
UL. WŁADYSŁAWA IV 59, 81-384 GDYNIA
TAX ID5862385727
Phone883955162
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Legal services Profile of company KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI...
KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI...
TAX ID5862385727
KRS0000996886
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. WŁADYSŁAWA IV 59, 81-384 GDYNIA

Phone number

883955162

Website

www.kancelariaprawaupadlosciowego.pl

About us

Kancelaria Prawa Upadłościowego KPU  Spółka z o.o. świadczy i oferuje usługi w zakresie profesjonalnej pomocy prawnej we wszelkich kwestiach związanych z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym konsumentów lub przedsiębiorców oraz dochodzeniem należności finansowych wobec nierzetelnych kontrahentów ( windykacji). I innych dyscyplin prawniczych ( m.in. prawa gospodarczego, cywilnego, spadkowego).

Offer

Kancelaria specjalizuje się w niżej wskazanych dyscyplinach prawniczych:

 • Upadłości konsumenckiej;
 • udzielaniu porad prawnych;
 • sporządzaniu analiz i opinii prawnych;
 • sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencka;
 • występowanie charakterze pełnomocnika w sprawach upadłości konsumenckiej
 • nadzór nad przebiegiem sądowego postępowania upadłościowego.
 • Upadłości przedsiębiorców w formie;
 • upadłości układowej albo
 • upadłości likwidacyjnej;
 • Restrukturyzacji podmiotów gospodarczych ( przedsiębiorców) zagrożonych niewypłacalnością w formie:
 • postępowania o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszonego postępowania układowego;
 • postępowania układowego;
 • postępowania sanacyjnego.
 • Dochodzeniu należności finansowych miedzy różnymi podmiotami prawa handlowego w formie:
 • postępowania polubownego przesądowego;
 • postępowania sądowego;
 • postępowanie przed egzekucyjnego;
 • postępowania egzekucyjnego.

 

 • Restrukturyzacją zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorców wobec banków komercyjnych i innych instytucji finansowych zmierzająca do;
 • obniżenia raty pożyczki lub kredytu;
 • wakacji kredytowych ( karencji);
 • całkowitego albo częściowego umorzenia odsetek za opóźnienie lub zwłokę;
 • umorzenie kosztów windykacji;
 • obniżenie stopy procentowej;
 • prolongowanie terminu spłaty zadłużenia;
 • wstrzymanie działań podejmowanych przez windykację.
 • Prawem gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem:
 • doradztwa przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej;
 • pomocy i doradztwa przy tworzeniu osobowych lub kapitałowych podmiotów prawa handlowego;
 • opiniowania i sporządzania projektów aktów korporacyjnych, w tym umów, statutów, regulaminów oraz uchwał;
 • przekształcaniu podmiotów gospodarczych obejmujące połączenie albo podział oraz przekształcanie spółek prawa handlowego;
 • stałej albo doraźnej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
 • Prawem cywilnym- m.in.:
 • sprawy o zapłatę z umów;
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów;
 • sprawy o odszkodowanie;
 • sprawy o zniesienie współwłasności;
 • sprawy o zasiedzenie prawa własności ruchomości i nieruchomości;
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych.

 

Zapraszamy do nawiązania współpracy. Nasze usługi świadczymy nie tylko w siedzibie Kancelarii, ale także dojeżdżamy do miejsca zamieszkania konsumenta lub siedziby przedsiębiorcy na terenie Trójmiasta.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

KANCELARIA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO KPU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WŁADYSŁAWA IV 59, 81-384 GDYNIA

NIP

5862385727
Copy

REGON

523487164
Copy

KRS

0000996886
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2022-12-06

Register Address

UL. WŁADYSŁAWA IV 59, 81-384 GDYNIA

Date of registration in KRS

2022-10-24

Date of commencement of economic activity

2022-10-24

Act signature

GD.VIII NS-REJ.KRS/18368/22/20

Website

www.kancelariaprawaupadlosciowego.pl

Pkd codes

69.10.Z - Legal activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

82.91.Z - Activities of collection agencies and credit bureaus


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Piotr Roman Witkowski
Chairman Of The Board, 62 years old
shareholders
Zofia Julia Stopa

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2500 zł

Piotr Roman Witkowski

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2500 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector