"KAMPOL LOGISTYKA" sp. z o.o.
Ul. Maszynowa 9, 55-330 Źródła
TAX ID9131613713
Phone+48 506 166 949
Rate company:
"KAMPOL LOGISTYKA" sp. z o.o.
TAX ID9131613713
KRS0000397649
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

Ul. Maszynowa 9, 55-330 Źródła

Phone number

+48 506 166 949

Website

http://kampol-logistyka.pl

About us

This text has been translated automatically

Our company operates in the logistics and pallet economy for 15 years.

We specialize in the production and sale of wooden pallets. Our offer is rich and suited to the needs of various recipients - we produce both standard sized pallets and non-standard products. On request, we also burn the client's logo on the blocks, which allows for easier identification of pallets in the internal turnover. We can make any type of pallet (skid, timber, frame, exhibition, plastic, etc.). We can combine various construction elements and design pallets for individual orders. In addition to pallets, we also produce wooden boxes for industrial applications and metal baskets (so-called gitterboxes).

We deal with comprehensive pallet management for our clients. We will help you plan the pallet trading process and control the costs of the pallet economy.

As part of the logistic services we provide, we provide transport coordination, control over the entire pallet economy and technical consultation related to the optimal selection of our products to your needs.

We have appropriate official licenses for collection, storage and transport of waste. There is a possibility of collecting waste with your own transport, it allows you to quickly get rid of damaged materials that are often unnecessarily liable at workplaces or in the warehouse.

Register Data

Full name

"KAMPOL LOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MASZYNOWA 9, 55-330 ŹRÓDŁA

NIP

9131613713
Copy

REGON

021690126
Copy

KRS

0000397649
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2019-04-08

Register Address

UL. MASZYNOWA 9, 55-330 ŹRÓDŁA

Date of registration in KRS

2011-09-29

Date of commencement of economic activity

2011-09-29

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/17768/22/353

Website

http://kampol-logistyka.pl

Pkd codes

16.24.Z - Manufacture of wooden containers

02.20.Z - Logging

02.40.Z - Service activity related to forestry

16.10.Z - Sawmilling and planing of wood

16.21.Z - Manufacture of veneer sheets and wood-based panels

16.22.Z - Manufacture of assembled parquet floors

16.23.Z - Manufacture of other builders' carpentry and joinery

16.29.Z - Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials

46.13.Z - Agents involved in the sale of timber and building materials

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Kamil Paweł Chudziński
Chairman Of The Board, 39 years old
shareholders
Jakub Król

25% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 1/6 we współwłasności wspólnie z aleksandrą król i radosławem król

Kamil Paweł Chudziński

25% 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wysokości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

Aleksandra Król

25% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 4/6 we współwłasności wspólnie z jakubem król i radosławem król

Radosław Król

25% 250 udziałów o łącznej wartości 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 1/6 we współwłasności wspólnie z aleksandrą król i jakubem król

proxies
Aleksandra Król
spontaneous prokura, 44 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
KAMPOL LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Źródłach

za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


KAMPOL LOGISTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397649 w dniu 29.09.2011r. Spółka
prowadzi działalność polegającą na sprzedaży opakowań z drewna, pozyskiwaniu
drewna oraz sprzedaż hurtowej niewyspecjalizowanej.

1. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.
Rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. był siódmym pełnym rokiem
działalności Spółki.
Zatrudnienie w Spółce na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 6 osób.
Wszelkie działania Zarządu Spółki w osobie Pana Kamila Chudzińskiego oraz Pana
Grzegorza Króla były oparte na założeniach przyjętych przez Zarząd i opierały się na
ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały na celu pozyskanie
przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę produkty. Spółka starała się przede
wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, aby nazwa firmy i jej usługi były
rozpoznawane w branży w której Spółka obecnie działa.
W 2018 roku, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, Spółka Kampol Logistyka
rozpoczęła budowę placu i hali magazynowej na zakupionej w 2017 roku działce.

2. Przewidywany rozwój Spółki.
Zarząd Spółki planuje umocnienie pozycji KAMPOL LOGISTYKA Sp. z o.o. na rynku
polskim oraz zamierza pozyskiwać nowych klientów na terenie Unii Europejskiej,
poprzez wzmożone działania marketingowe.

3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.
Spółka w roku obrotowym 2018 osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów
i towarów w wysokości 12.401.824,04 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta jeden
tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 04/100).
Przychody Spółki w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku roku wzrosły o 62,40 %.
Rok obrotowy 2018 zamknął się wynikiem netto w kwocie 913.943,35 zł (słownie:
dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 35/100).
Zysk netto Spółki w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku wzrósł o 155,85 %.

4. Nabycie udziałów (akcji) własnych).

Nie dotyczy

5. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
12,4
13,4
20,1
50,7
Liabilities and provisions Indicator description
2,5
3,4
4,6
35,4
Equity Indicator description
2,3
3,3
4,6
40,4
Total assets Indicator description
4,8
6,7
9,2
37,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,4
0,4
0,7
62,1
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
14,4
Gross profit / loss Indicator description
1,1
1,2
1,7
40,7
EBITDA Indicator description
1,2
1,3
1,8
36,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,2
1,2
1,7
37,9
Current assets Indicator description
3
3,4
5,2
53,4
Net profit / loss Indicator description
0,9
1
1,3
38,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
39,4
29,2
28,8
-0,4
Return on sales (ROS) Indicator description
7,4
7,2
6,6
-0,6
Equity ratio Indicator description
47,9
48,9
49,8
0,9
EBITDA margin Indicator description
10
9,9
8,9
-1
Gross profit margin Indicator description
9,2
8,9
8,3
-0,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
54
77
74
-3
Current ratio Indicator description
1,6
1,2
1,3
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
0,2
0,1
0,1
0
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector