ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company KALIŃSCY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KALIŃSCY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7543114800
KRS0000604095
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. DROBIARSKA 2A / 9, 45-410 OPOLE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

KALIŃSCY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DROBIARSKA 2A / 9, 45-410 OPOLE

NIP

7543114800
Copy

REGON

363877696
Copy

KRS

0000604095
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. DROBIARSKA 2A / 9, 45-410 OPOLE

Date of registration in KRS

2016-03-03

Date of commencement of economic activity

2016-03-03

Act signature

RDF/335268/21/473

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.39.Z - Other building completion and finishing

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.20.Z - Activities of holding companies

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Dariusz Wojciech Kaliński
Chairman Of The Board, 49 years old
Przemysław Radosław Kaliński
Vice President, 43 years old
shareholders
Przemysław Radosław Kaliński

40% 20 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Józef Kaliński

20% 10 udziałów o łącznej wartości 1.000,00 zł

Dariusz Wojciech Kaliński

40% 20 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Informacje o jednostce

1. Charakterystyka jednostki

Kalińscy InvestSp.zo o.o.

Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną. Kalińscy

Invest Sp.zo o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII

Wydział Gospodarczy KRS w Opolu pod numerem 0000604095

W roku 2016 Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

Dariusz Kaliński - Prezes Zarządu

Przemysław Kaliński - Wiceprezes Zarządu

Przedmiot działalności Spółki jest sklasyfikowany pod PKD 41.10,z

2. Sprzedaż

Głównym źródłem przychodów Spółki jest realizacja robót budowlanych związanych ze

wznoszeniem budynków

Spółka działa na rynku krajowym

Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy. Zawarte urnowy z kontrahentami zabezpieczają

przyszły obrót.

3. Personel i świadczenia socjalne

Liczba zatrudnionych 0,00

Wyszczególnienie

kobiety 0,00

mężczyźni 0,00

razem 0,00

4. Finansowanie

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017roku wynosił: 5.000 zł i dzieli się na 50

udziałów o wartości nominalnej 100zł każdy

Spółka przeznacza zysk na kapitał zapasowy

5. Przewidywane kierunki rozwoju spółki

W roku 2018 spółka zamierza zwiększyć swój udział w rynku o 5%,

II. Sytuacja majątkowa i finansowa

W roku 2017 Spółka wykazała stratę o w kwocie: 600zł.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
523,8
720,3
720,4
0
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0,6
-0,8
-0,8
0
Liabilities and provisions Indicator description
520
716,1
718,3
0,3
Equity Indicator description
3,8
2,9
2,1
-28,5
Current assets Indicator description
0
719,9
719,9
0
Net profit / loss Indicator description
-0,6
-0,8
-0,8
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-15,8
-28,5
-39,8
-11,3
Equity ratio Indicator description
0,7
0,4
0,3
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector