ALEO.com Companies Waste and recyclable materials Waste disposal Profile of company JDR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JDR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5272727121
KRS0000533545
Share capital200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZŁOTA 61 / 110, 00-819 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

JDR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZŁOTA 61 / 110, 00-819 WARSZAWA

NIP

5272727121
Copy

REGON

360200770
Copy

KRS

0000533545
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZŁOTA 61 / 110, 00-819 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2014-11-26

Date of commencement of economic activity

2014-11-26

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/23120/21/975

Pkd codes

38.21.Z - Treatment and disposal of non-hazardous waste

20.59.Z - Manufacture of other chemical products not elsewhere classified

28.29.Z - Manufacture of other general-purpose machinery notelsewhere classified

28.99.Z - Manufacture of other special-purpose machinery notelsewhere classified

32.99.Z - Other manufacturing notelsewhere classified

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

38.32.Z - Recovery of sorted materials

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ MAJĄ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
shareholders
Jerzy Mirosław Drożdżyk

40.91% 900 udziałów o łącznej wartości 45.000,00 zł.

Mirosław Tadeusz Piotrowski

18.18% 400 udziałów o łącznej wartości 20.000,00 zł.

Andrzej Stanisław Szarawarski

40.91% 900 udziałów o łącznej wartości 45.000,00 zł.

Financial statements

01-01-2017 - 31-12-2017
Annual financial report
Download pdf

01-01-2017 - 31-12-2017
Annual financial report
Download pdf

01-01-2017 - 31-12-2017
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector