ITSA
Al.Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
TAX ID1080000059
Phone+48223798888
Rate company:
ITSA
TAX ID1080000059
KRS0000187832
Share capital7,777,777.00 zł
5.0 average of 1 ratings

address

Al.Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Phone number

+48223798888

Website

http://www.itsa.pl

About us

This text has been translated automatically

Intelligent Technologies SA is an experienced and dynamically operating OPERATOR and INTEGRATOR of telecommunications and IT services. The company's services are targeted at business clients - from small entrepreneurs, through medium-sized companies to international corporations. A wide range of services, flexibility and the offer of comprehensive ICT solutions distinguish ITSA on the domestic telecommunications market and guarantee that clients meet their needs and meet expectations while maintaining the highest standards.

Intelligent Technologies SA is also the country's first importer and representative of modern teleinformation solutions of the Ericsson-LG manufacturer.

In its broad offer, ITSA proposes, among others:

 • A comprehensive solution - delivery of "POD KLUCZ" services
 • Delivery of ISDN BRA (2B + D) and PRA (30B + D) digital links and support for client telecommunications systems
 • Building telephone exchange;
 • A solution based on modern technologies and new telecommunications equipment;
 • Broadband Internet access
 • Integration of IT systems
 • Attractive subscription fees;
 • Attractive fees for telephone calls;
 • The possibility of expanding telecommunications services;
 • Fast delivery time of ordered services;
 • Unrivaled SLA conditions (short reaction times);
 • Services based on its own ITSA network;
 • 24-hour Customer Service Department.

By prioritizing customer satisfaction with services and cooperation with ITSA, constant, professional and individual contact with the Dedicated Client's Caretaker is guaranteed. Carers are in full daily disposition, ready to answer any questions and implement each order of the client.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

AL. KRAKOWSKA 61A, 05-090 SĘKOCIN NOWY

NIP

1080000059
Copy

REGON

015619104
Copy

KRS

0000187832
Copy

Legal form

joint stock company

ALEO.com Registration Date

2014-05-19

Register Address

AL. KRAKOWSKA 61A, 05-090 SĘKOCIN NOWY

Date of registration in KRS

2004-01-14

Date of commencement of economic activity

2004-01-14

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/6346/22/427

Website

http://www.itsa.pl

Pkd codes

61.10.Z - Wired telecommunications activities

35.13.Z - Distribution of electricity

35.14.Z - Trade of electricity

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.52.Z - Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts thereof

61.20.Z - Wireless telecommunications activities, excluding satellite telecommunications activities

61.90.Z - Other telecommunications activities

62.02.Z - Computer consultancy activities


Active
Vat list bank account(s)
Other bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 2.000.000,00 (DWA MILIONY ZŁOTYCH) - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CELEM UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI STRONY USTALAJĄ, ŻE: - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS OZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W CAŁYM OKRESIE TRWANIA UMÓW, - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ ŚREDNIĄ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W OKRESIE SZEŚĆDZIESIĘCIU MIESIĘCY.
MANAGEMENT
Daniel Sławomir Bednarz
Member Of The Management Board Operational, 41 years old
Adam Stanisław Wdowiak
President Of The Management Board - Member Of The Management Board Financial, 47 years old
Gregory Thomas Geris
Member Of The Management Board Sale, 68 years old
BOARD OF DIRECTORS
Ewa Geris
44 years old
Kinga Wdowiak
46 years old
Katarzyna Irena Waksmundzka
42 years old

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku


Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd zobowiązany jest zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z

działalności Spółki w roku obrotowym, dającego prawidłowy i rzetelny obraz aktualnych i przewidywanych działań związanych z rozwojem jednostki oraz aktualnej

i przewidywanej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Niniejsze sprawozdanie zawiera 10 ponumerowanych stron i obejmuje:


Wstęp 3

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym. 4

2. Przewidywany rozwój Spółki 6

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 7

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 10


OPRACOWAŁ: ZARZĄD INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A.


ADAM WDOWIAK

PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH ...……….................................…


DANIEL BEDNARZ

CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH ………………………...................................……


GREGORY T. GERIS

CZŁONEK ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY ……………………………......................................……


Wstęp

Intelligent Technologies S.A. dostarcza najlepsze praktyki w zakresie nowoczesnych technologii w kompleksowej obsłudze biznesu oraz w outsourcingu usług administracyjnych, oferując inteligentne usługi na światowym poziomie. W chwili obecnej świadczymy kompleksowe usługi jako operator telekomunikacyjny i integrator usług teleinformatycznych, łącząc w sobie cechy operatora publicznego, dostawcy Internetu, rozwiązań WiFi, telefonii VoIP oraz kluczowych usług zarządzania sprzętem końcowym, administracją i zarządzaniem systemami telekomunikacyjnymi a także infrastrukturą telekomunikacyjną. Jednocześnie jesteśmy dostawcą sprzętu teleinformatycznego dla naszych Klientów, dzięki partnerskiej współpracy z wieloma producentami. Komleksowe usługi ITSA świadczone są w oparciu o sieć światłowodową, w większości będącą naszą własnością, sprawdzone urządzenia, własny plan numeracyjny, adresy IP i realizowane przy udziale, i zaangażowaniu naszego zespołu ekspertów. Taki pakiet usług jest bardzo atrakcyjny dla Właścicieli i Zarządców nieruchomości. Możliwość skorzystania, przez Klientów z kompleksowych usług ITSA, zapewnia im szeroki dostęp do różnorodnych rozwiązań telekomunikacyjnych u jednego dostawcy, a Właścicielom zapewnia doskonałe warunki do utrzymania zadowolonych Najemców w unowocześnionym budynku, podwyższając tym samym jego atrakcyjność na rynku najmu powierzchni biurowych.

Zaawansowana wiedza ekspercka naszych wiodących inżynierów w dziedzinach technologii: telekomunikacji, Internetu, informatyki i programowania ma znaczący i pozytywny wpływ na działalność naszej firmy, w szczególności w świetle pojawiających się nowych technologii i dynamicznego rozwoju obecnych rozwiązań. Kultura

organizacyjna ITSA dawała i daje nam przewagę konkurencyjną nad firmami o podobnym lub zbliżonym do nas profilu, zarówno w technologii, kosztach jak i samej organizacji.

Nasza wyjątkowa wiedza na temat potrzeb i wymagań Klientów oraz najwyższy poziom świadczonych usług, jak również ich bezpieczeństwo oraz przede wszystkim

nasza reputacja gwarantują współpracę właśnie z wiodącymi firmami i instytucjami. Nasze usługi są skierowane do wymagających Klientów, a rozpoczęcie i kontynuacja

współpracy z ITSA przynosi im wymierne korzyści. Organiczny wzrost firmy przez ponad dekadę jest wynikiem zapotrzebowania rosnącej liczby Właścicieli na nasze usługi przez ich Najemców w kolejnych, nowych lokalizacjach. Jesteśmy operatorem dla biznesu o unikalnych kwalifikacjach. Daje nam to możliwość świadczenia naszych usług dla siedzib głównych firm wprowadzających się do nowych, jak również istniejących biurowców, jak również ich oddziałów z optymalnym wykorzystaniem inwestycji w sieć światłowodową na obszarze całego kraju.


1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym.

W roku 2018 ITSA kontynuowała rozwój portfolio usług świadczonych w budynkach komercyjnych w Polsce oraz rozpoczęła działalność międzynarodową

instalując pierwsze usługi na terytorium Unii Europejskiej. Był to również rok wzmożonych badań i prac nad rozwojem ujednoliconych usług opartych o platformy IP

wiodących producentów. Ta reinwestycja wymagająca również zwiększenia zasobów ludzkich zapewni nam bezpieczeństwo i konkurencyjność rozwiązań dostarczanych do

Klientów. Dotyczy ona zarówno części szkieletowej naszej infrastruktury jak i abonenckiej. Proces zakupowy został zakończony w roku 2017, a wdrożenie planowane

jest do końca II kwartału 2018. Jesteśmy szczególnie dumni z tego, iż wysoką jakość usług zapewnia nam nasz własny zespół inżynierów i opiekunów Klienta. Wierzymy, że jest to właściwa

długoterminowa strategia i w odróżnieniu od naszej konkurencji, mamy własne zasoby

ludzkie.

Nasze wysiłki w rozwój współpracy z Właścicielami budynków komercyjnych przez ostatnie kilkanaście lat zaowocowały przejęciem w obsługę wielu budynków, w tym pierwszych wdrożeń na terenie Unii Europejskiej.

Kontynuujemy naszą działalność obsługując Klientów w całym kraju, nie tylko w popularnych centrach biznesowych. Naszą mocną stroną jest możliwość elastycznego wykorzystania naszych zasobów do obsługi teleinformatycznej międzynarodowych imprez targowych, oraz cyklicznych i jednorazowych imprez masowych. Nasze nowoczesne platformy umożliwiają nam obsługę Klientów geograficznie niezwiązanych z naszą siecią, nawet w trudno dostępnych pod względem infrastruktury, lokalizacjach zapewniając nam nowe przychody i wieloletnie umowy z Klientami, a dzięki integracji usług i bogatej funkcjonalności są one najwyższej jakości. Rok 2018 to kolejny rok świadczenia usług bez użycia sieci światłowodowej ITSA,

świadczonych według naszych najlepszych standardów jakości. Do usług tych zaliczamy własne, zarejestrowane usługi Intelligent Technologies S.A. OneNumber™, zarządzaną

sieć WiBI™ (Wireless Business Internet). Dodatkowo jesteśmy dostawcą usług Unified Communications oraz IPTV, która jako usługa pokrywa zaprorzebowanie na kontekt

telewizyjny bez konieczności instalacji anten, co w środowisku budynków komerycyjnych oraz budynków objęctych nadzorem konserwatora zabytów jest wyjątkowym atutem, a często jedynym możliwym rozwiązaniem. Rok 2018 utwierdził nas w przekonaniu, że koncepcja dedykowanych rozwiązań bezprzewodowych WiBI jest najlepszą odpowiedzią na potrzeby Najemców i Właścicieli budynków komercyjnych. Przyjęty model biznesowy spełnia wszelkie potrzeby uatrakcyjnienia środowiska pracy i jego otoczenia w kampusach biurowych, co zacieśnia relacje pomiędzy Właścicielem a Najemcami i zwiększa satysfakcję pracowników z przebywania na terenie kampusów.

W 2018 roku zwiększyliśmy liczbę Klientów i osiągnęliśmy ten sam wskaźnik średniego przychodu na Klienta. Takie parametry są dowodem na to, iż obrany kierunek rozwoju firmy jest prawidłowy i owocuje zwiększającą się ilością usług i Klientów.

Korzystając ze współpracy z naszą Spółką zależną IPS zbudowaliśmy, opartą na sojuszniczych relacjach, sieć dystrybucyjną i umacniamy ją poprzez coraz to nowsze obszary współpracy w celu świadczenia szerokiej gamy usług dla Klientów. Taki model długoterminowej współpracy z Partnerami, oparty o doświadczenie i zaufanie, jest dla ITSA bardzo wartościowy i coraz bardziej unikalny na rynku.

Korzystając ze współpracy z naszą Spółką zależną Omega Enterprise Services Sp. z o.o. (OES), dla której był to pierwszy pełny rok działalności zbudowaliśmy portfolio usług klasy Enterprise IT oraz migracji zasobów przedsiębiorstw do chmury. OES ogrywała kluczową i ekspercką rolę w przygotowaniu Spółki oraz jej Klientów do wymagań nowych regulacji prawnych, w tym RODO. Te komplementarne usługi zostały entuzjastycznie przyjęte przez Klientów Intelligent Technologies S.A.


2. Przewidywany rozwój Spółki

W roku 2018 dokonaliśmy kokretnych działań w zakresie usługi SAFE™ (Servers Accommodation For Enterprises). Wynikiem tych działań było zaprojektowanie powierzchni w budynku komercyjnym na terenie Unii Europejskiej, które zapewnia standardy niezbędne dla świadczenia tej usługi. Prowadzimy rozmowy z Właścicielami nowo powstających inwestycji na temat dostosowania projektów do wymagań SAFE. Posiadanie rozbudowanej sieci partnerskiej umożliwia nam świadczenie usług na terenie całej Polski również przy wykorzystaniu firm i osób współpracujących, odpowiednio przeszkolonych w zakresie działalności ITSA zarówno pod względem produktowo-handlowym jak i technicznym. Dalszy rozwój Platformy Kompetencyjnej,

zbierającej informacje na temat zakresu specjalizacji poszczególnych Partnerów, umożliwia nam korzystanie z wykwalifikowanej kadry na terenie całego kraju oraz Unii

Europejskiej w zależności od rodzaju potrzeb jakie będzie stawiał przed nami nasz Klient i rzeczywistą realizację kolejnego etapu działalności firmy Intelligent Technologies S.A., jako dostawcy szerokiej gamy usług dodanych i outsourcingowych umożliwiając tym samym świadczenie profesjonalnych usług z zachowaniem konkurencyjnej ceny.

Rozwój ITSA zawsze opierał się i będzie się opierać na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi Klientami biznesowymi i instytucjonalnymi. Potwierdzeniem naszego sposobu działania są setki referencji w podziękowaniu za jakość usług oraz wysoki poziom obsługi udzielonych przez naszych zadowolonych Klientów. Zaufanie to przekłada się na nowe zapytania naszych Klientów o kolejne usługi z portfolio ITSA i naszych firm zależnych, co sprawia że Klienci są obsługiwani przez nas kompleksowo.

W roku 2019 jeszcze bardziej zwiększymy portfolio produktowe dostępne dla naszych Klientów. We współpracy ze Spółką zależną IPS skupiamy się na rozwoju usług z zakresu instalacji elektrycznych, niskoprądowych w budynkach komercyjnych oraz usług z zakresu kompleksowych instalacji multimedialnych. Z kolei we współpracy ze Spółką zależną OES skupiamy się na rozwoju usług z zakresu rekolacji IT, wdrażwaniem i migracji rozwiązań chmurowych, zabezpieczeniem i konsultacji w obszarze bezpieczeństwa.


3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2018 roku rozpoczęliśmy dostarczanie do Klientów łącza o przepustowościach n x 10 Gbps, co zapewniło nam utrzymanie obecnych i nawiązanie współpracy z nowymi, wymagającymi Klientami korporacyjnymi i instytucjonalnymi. Ponadto wielu z naszych klientów SME przełączyliśmy na światłowodowe łącza o wysokich, w przeciwieństwie do naszej konkurencji, gwarantowanych przepustowościach. Zakończony w 2018 roku proces transformacji sieci w części szkieletowej i w części abonenckiej do n x 10 Gbps pozwolił nam szybkie i efektywne wdrożenie usługi telewizji IPTV skierowanej do Klienta biznesowego.

W zakresie sieci bezprzewodowych rozwój naszych usług wyprzedzał oczekiwania Klientów. Wdrożona przez nas usługa bezprzewodowego dostępu dla gości na terenie całego budynku spotkała się z wielkim entuzjazmem pracowników biurowych. Na bazie tego zainteresowania wielu managerów IT przekonało się, że rozwiązania bezprzewodowe są równie bezawaryjne i bezpieczne jak przewodowe. Pozytywna reakcja naszych Klientów skłoniła nas do opracowania zaawansowanych rozwiązań

Wireless Office dla najemców pod marketingową nazwą WiBI (Wireless Business Internet). Zapewnienie jednocześnie wysokich standardów bezpieczeństwa przy małych opóźnieniach i wysokich przepływnościach było kluczem do sukcesu naszego rozwiązania. Dodanie dodatkowych funkcjonalności zapewnia kompleksową platformę dla budynku z której korzystać mogą zarówno goście, najemcy jak i obsługa techniczna.

Będziemy również kontynuować program o nazwie „Technology Transformers”. W ramach tego programu na początku dobrowolnie i z wielkim entuzjazmem wymieniliśmy wybrane centrale klasyczne na najnowocześniejsze rozwiązania gotowe na Unified Communications. Następnie ten program będzie konynuowany w zakresie przewodowego dostępu do Internetu oraz uługu WiBI. Wierzymy, że są to działania doceniane przez naszych Klientów i zgodne z definicją „Good service is more than expected!”

Wraz z udanym programem wdrożenia usług kolokacji oraz posiadaną infrastrukturą światłowodową, ITSA jest idealnym Partnerem infrastrukturalnym do wdrożeń usług opartych o Cloud Computing podmiotów trzecich. Będziemy realizować takie projekty, wykorzystując powyższe możliwości OES.

Współczesność wymaga przygotowania na wszystkie ewentualności. Niektóre podmioty i instytucje zostały zobligowane do posiadania biura zapasowego na wypadek zdarzeń, w wyniku których konieczna będzie ewakuacja biura podstawowego. Jesteśmy oczywistym wyborem, ponieważ jesteśmy w stanie nie tylko zaoferować wyposażone biuro, ale przede wszystkim praktycznie natychmiast przenieść numerację i adresy IP do nowej lokalizacji. Jest to także usługa komplementarna do SAFE.

W pierwszej dekadzie działalności naszej firmy rozszerzyliśmy nasz portfel produktów i usług spełniając wszystkie oczekiwania wielooddziałowych firm i instytucji.

Nasza organizacja jest wyjątkowo dobrze przygotowana do współpracy z Właścicielami nieruchomości komercyjnych, aby dostarczać zintegrowane usługi telekomunikacyjne dla Najemców. Dzięki temu nasi Klienci zyskują najlepsze rozwiązania w tym zakresie w konkurencyjnej cenie. W drugiej dekadzie naszej działalności skupiamy się na badaniach

i rozwoju tych usług, aby zagwarantować jeszcze więcej korzyści dla Właścicieli nieruchomości, tym razem jako naszych Klientów, uwzględniając ich rosnące potrzeby

bezpieczeństwa. Wobec wzrostu liczby nowych inwestycji biurowych, utrzymanie istniejących Najemców w budynku staje się coraz bardziej istotne dla każdego Właściciela nieruchomości komercyjnej. Podobnie Najemcy chcą utrzymać swoich pracowników. Mamy odpowiedź na obydwa zapotrzebowania w naszym programie badań i rozwoju pod

nazwą „Property Engagement System”. Nasze nowe usługi dla Właścicieli nieruchomości zapewniają nie tylko rozbudowę profesjonalnej infrastruktury sieciowej, lecz także stałe

ulepszanie i unowocześnianie systemu telekomunikacyjnego budynku, dedykowanego dla wielu Najemców. W szczególności widzimy, iż w oparciu o nasze rozwijające się

produkty i usługi jesteśmy idealnym partnerem do przedsięwzięć typu joint-venture z Właścicielami budynków. Taki rodzaj współpracy daje im przewagę konkurencyjną oraz

dostępność kluczowych usług dla Najemców. Niezależnie od prowadzenia działań biznesowych jesteśmy oddani i głęboko zaangażowani w sprawy społeczne. Mamy świadomość faktu, że nasze cele są ambitne pod względem wielkości naszej działalności, ale jesteśmy wdzięczni, że mamy środki, aby zainwestować nie tylko w polski biznes, ale również w polskie społeczeństwo, polskie rodziny i Polaków. Wierzymy, że istnieją inne i lepsze miary sukcesu niż tylko i wyłącznie zysk. W 2015 roku Intelligent Technologies S.A. powołała do życia Fundację Intelligent Technologies (www.fundacjait.org ). Misją Fundacji jest edukacja i zwiększenie świadomości ludzi z zakresu nowych technologii. Fundacja wspiera wszechstronny rozwój i naukę osób w każdym wieku, wykorzystując dorobek psychologii, socjologii i ICT. Fundacja przeszkoliła tysiące dzieci w zakresie cyberbepieczeństwa, a w chwili pisania tego tekstu rozpoczęliśmy pierwsze sesje szkoleniowe z rodzicami. Uchronienie choćby jednego dziecka będzie wystarczającą nagrodą, jednakże pracujemy nad oprogramowaniem do coachingu rodzinnego na www.im2be.com , które ma szansę zmienić życie setek tysięcy dzieci i rodzin.

W 2017 roku założyliśmy stowarzyszenie Federation of IT Experts (www.fitepl. org ), które zrzesza przedstawicieli branży IT oraz działa na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji polskiego rynku IT. Działamy w oparciu o zasadę „razem możemy więcej”.

Jesteśmy firmą, w której pojęcie biznesu społecznie odpowiedzialnego ma bardzo duże znaczenie, co potwierdzają powyższe działania. Nasz model biznesowy oparty jest na wartościach i silnych relacjach ze wszystkimi grupami interesariuszy. Otoczenie konkurencyjne Spółki to kilka firm, które usiłują dogonić nasze idee biznesowe i robią to z kilkuletnim opóźnieniem. Naśladownictwo jest najszczerszą formą uznania i nie wymaga od innych specjalnych nakładów na badania i rozwój. Ostatnio nie mając dostępu do naszych najnowszych pomysłów, pseudo-konkurenci wykonują histeryczne ruchy w celu ukrycia praktyk biznesowych, które ze względu na zmieniające się przepisy są już wątpliwe pod względem legalnego działania. Jako lidera branży nasze pomysły wyraźnie pozycjonują Intelligent Technologies jako Spółkę jedyną w swojej klasie. Staramy się, aby nasze nowe źródła przychodu były jeszcze bardziej unikalne i niedostępne dla otoczenia konkurencyjnego do kopiowania, tak jak dotychczas w formie prostej imitacji.


4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Intelligent Technologies S.A. w roku 2018 zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,10% w stosunku do roku 2017 i osiągnęła poziom 29.320.616,45 zł zł.

Ze względu na wzrost przychodów ze sprzedaży i osiąganie zysku netto przez ostatnie 8 lat Intelligent Technologies S.A. otrzymała wyróżnienie „Gazela Biznesu 2018”. Ranking prowadzony jest przez gazetę Puls Biznesu oraz firmę Coface. Jesteśmy dumni z bycia w prestiżowym gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.

Praktyka ITSA staje się coraz bardziej unikalna na rynku, w szczególności w obszarze nieruchomości komercyjnych zarówno handlowych jak i biurowych. Sukces ITSA jest budowany w oparciu o politykę w zakresie kontroli operacyjnej gwarantującej zysk z każdego projektu zarówno dla Spółki jak i jej Partnerów oraz zadowolenie Klientów.

Nasze metody budowania biznesu zakładają długoterminowe relacje oraz najlepsze praktyki dostarczania usług.


Pozostałe zagadnienia wymienione w art. 49 , pkt. 2 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U z 2019 roku, poz. 351) a nie opisane w niniejszym dokumencie nie występują w jednostce.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
27,9
29,3
5,1
Liabilities and provisions Indicator description
14,1
14,7
4,5
Equity Indicator description
8,5
9,1
6,5
Total assets Indicator description
22,6
23,8
5,2
Depreciation Indicator description
2,6
2,8
8,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,5
2182,4
Gross profit / loss Indicator description
1
0,7
-32,2
EBITDA Indicator description
3,7
3,4
-7,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,1
0,6
-44,7
Current assets Indicator description
5,4
6,1
12,9
Net profit / loss Indicator description
0,7
0,6
-18,4
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
7,9
6,1
-1,8
Return on sales (ROS) Indicator description
2,4
1,9
-0,5
Equity ratio Indicator description
37,7
38,1
0,4
EBITDA margin Indicator description
13,3
11,7
-1,6
Gross profit margin Indicator description
3,7
2,4
-1,3
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
73
70
-3
Current ratio Indicator description
1
1,1
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
2,7
3,1
0,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xlsx
Show more (4)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

5/ 5.0
Based on 1 reviews
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Kaja Kosk 2020-02-27 11:56:26
A very good company and interesting solutions for business.

Companies registered in the same sector