ITM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 98 / B, 59-300 LUBIN
TAX ID8982227257
Rate company:
ALEO.com Companies Raw materials, semi-finished products Mining Non-ferrous metals Profile of company ITM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ITM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8982227257
KRS0000657258
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 98 / B, 59-300 LUBIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ITM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 98 / B, 59-300 LUBIN

NIP

8982227257
Copy

REGON

366299432
Copy

KRS

0000657258
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 98 / B, 59-300 LUBIN

Date of registration in KRS

2017-01-05

Date of commencement of economic activity

2017-01-05

Act signature

WR.IX NS-REJ.KRS/14603/23/111

Pkd codes

07.29.Z - Mining of other non-ferrous metal ores

08.99.Z - Other mining and quarrying notelsewhere classified

09.90.Z - Support activities for other mining and quarrying

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.21.Z - Electrical installation

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

82.19.Z - Photocopying, document preparation and other specialised office support activities

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, B) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH ŻADEN NIE PEŁNI FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Andrzej Soliwoda
Vice President, 47 years old
Jarosław Paweł Szeremeta
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Marek Krzysztof Łokaj

15% 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wysokości 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych

Jarosław Paweł Szeremeta

85% 425 (czterysta dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 42.500,00 (czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
8,2
6
9,1
53,4
Liabilities and provisions Indicator description
1,3
1,9
1,9
0,2
Equity Indicator description
2,8
2,8
3,4
20,7
Total assets Indicator description
4,1
4,7
5,3
12,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
113,2
Cash and cash equivalents Indicator description
1,2
0,1
0,7
563,7
Gross profit / loss Indicator description
1,5
0
0,7
4436,8
EBITDA Indicator description
1,6
0
0,8
2008,3
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,5
0
0,7
4429,1
Net profit / loss Indicator description
1,2
0
0,6
3626,5
Current assets Indicator description
3,5
3,4
4,2
24,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
41,6
0,6
17,1
16,5
Return on sales (ROS) Indicator description
14,2
0,3
6,4
6,1
Equity ratio Indicator description
68,2
59,8
64,2
4,4
EBITDA margin Indicator description
19
0,6
8,3
7,7
Gross profit margin Indicator description
18,7
0,3
7,8
7,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
58
116
76
-40
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector