ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company IT-LEARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
IT-LEARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8513193439
KRS0000608408
Share capital30,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 5 / 3, 71-524 SZCZECIN
Revenue in 2019 year
1,384,498.4 PLN
Financial ranking position
365 / 684

Website

www.it-learn.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

IT-LEARN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 5 / 3, 71-524 SZCZECIN

NIP

8513193439
Copy

REGON

363999643
Copy

KRS

0000608408
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA 5 / 3, 71-524 SZCZECIN

Date of registration in KRS

2016-03-21

Date of commencement of economic activity

2016-03-21

Act signature

RDF/335105/21/229

Website

WWW.IT-LEARN.PL

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

58.29.Z - Other software publishing

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

85.60.Z - Educational support activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
MANAGEMENT
Adam Marek Fiuk
Chairman Of The Board, 40 years old
shareholders
Adam Marek Fiuk

100% 600 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł.

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Wyniki ekonomiczne

Spółka IT-LEARN w 2019 r. prowadziła działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych i osiągnęła następujące wyniki:

1 Przychód ze sprzedaży towarów i usług 1384498,38

2. Pozostałe przychody operacyjne 147,57

3. Przychody finansowe 1608,08

RAZEM 1386254,03


4. Koszty zarządu 1220855,53

5. Koszty finansowe 391,81

6. Pozostałe koszty operacyjne 1015,16

RAZEM 1222262,50


7. Podatek dochodowy 15232,00


8. WYNIK FINANSOWY NETTO 148759,53

2. Stan majątkowy.

Spółka nie posiada aktywów trwałych. Aktywa obrotowe Spółki stanowią kwotę 369851,00 zł.

3. Sytuacja finansowa.

W 2019 roku Spółka nie wykazywała trudności w bieżącym regulowaniu płatności. Według bilansu na 31.12.2019 Spółka posiada:

- środki pieniężne w banku – 270654,33

- należności – 28064,80

- usługi w toku -71131,87

- zobowiązania bieżące – 116263,62

4. Perspektywy rozwoju.

W 2019 r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 148759,53 złotych. W 2020 r. Zakłada się podpisane nowych umów na realizacji projektów informatycznych związanych z produkcją oprogramowania, głównie w sektorze zdrowia. Planowane jest kontynuowanie stworzenia własnych produktów z wypracowanego zysku z lat poprzednich. Wszystkie podjęte działania powinny pozwolić na osiąganie kolejnego zysku w następnych latach.Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
IT services
Position (Net profit / loss)
389
/ 684
Position (Revenue)
365
/ 684

Voivodeship
West Pomeranian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
306
/ 488
Position (Revenue)
328
/ 488
Generated 21 hours ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2
1,4
0,6
-53,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,2
80,4
Equity Indicator description
0,1
0,3
0,3
5,3
Total assets Indicator description
0,2
0,4
0,5
28,9
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,3
0,2
-26,1
Gross profit / loss Indicator description
0
0,2
0
-91
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,2
0
-91,2
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
0
-91
Current assets Indicator description
0,2
0,4
0,5
28,9
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
1,1
10,7
2,1
-8,6
Equity ratio Indicator description
65,3
68,6
56
-12,6
Gross profit margin Indicator description
1,4
11,8
2,3
-9,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
10
31
73
42
Current ratio Indicator description
2,9
3,2
3,7
0,5
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector